Exchange4

Osnovne informacije o projektu “Opis i registracija javne imovine...

Opšti cilj projekta je da se omogući efikasnije poslovanje opštinske uprave u vezi sa upravljanjem imovinom JLS opštine Bačka Palanka i opštine Bački Petrovac. Specifični cilj je poboljšanje kvaliteta i modernizacija procesa pružanja usluga lokalne administracije koji se odnosi na upravljanje javnom imovinom što se namerava postići razvojem tehničkih i organizacionih kapaciteta u vidu formiranja jedinstvene i detaljne baze podataka o javnoj imovini posle skoro dve decenije, razvojem softverskih rešenja i edukacijom zaposlenih u oblasti menadžmenta javnom imovinom.

Značaj ovog projekta je u reformisanoj javnoj upravi koja bi trebalo da kroz poboljšano upravljanje imovinom od strane jedinice lokalne samouprave, redovno, transparentno i odgovorno sprovodi nacionalnu politiku iz domena održivog lokalnog ekonomskog i društvenog razvoja, kako bi se zadovoljile potrebe svih zainteresovanih strana i krajnjih korisnika na koje će ovaj projekat imati efekta odnosno građana i privrede dveju Opština.

Projekat: Ekonomska konkurentnost kroz udruživanje u poljoprivredne zadruge

Opširnije: Projekat: Ekonomska konkurentnost kroz udruživanje u poljoprivredne zadruge
Opština Bački Petrovac u saradji sa Opštinom Bač, koja je nosilac, realizuje projekt "Ekonomska konkurentnost kroz udruživanje u poljoprivredne zadruge" koji se finansira sredstvima Evropske unije kroz program Exchange 4. Osim naše opštine partner na projektu je i Zadružni savez Vojvodine. Ukupna vrednost projekta iznosi 134.000 eura, od čega je donacija Evropske unije 115.000 eura. Osnovni cilj projekta je unapređenje i razvoj poljoprivredne delatnosti i lokalne ekonomije kroz jačanje aktivnosti poljoprivrednih zadruga. Specifični cilj projekta je unapređenje konkurentnosti proizvođača voća i povrća kroz pružanje podrške poljoprivrednim zadrugama. Ciljna grupa projekta: Individualni proizvođači voća i povrća u opštinama Bač i Bački Petrovac, zaposleni u opštinskim upravama na poslovima razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje kao i učenici i profesori srednje poljoprivredne škole.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика