Службени лист Општине Бачки Петровац

Sluzbeni list br 18a- 2022

Broj: 18a                                      

 05. decembra 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

161. - PROGRAM održavanja javnih i javnih zelenih površina u opštini Bački Petrovac.


 Službeni list 18a-2022


 

Službeni list br 18-2022

Broj: 18                                                 

05. decembra 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I   SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

144. - Odluka  o potvrđivanju mandata odbornika  Skupštine opštine Bački Petrovac,

 

145. - Odluka  o  izboru  zamenika   predsednika Opštine Bački Petrovac,

 

146. - Odluka o  pristupanju  promeni Poslovnika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

 

147. - Odluka o davanju saglasnosti za realizaciju projekta unapređenja sistema javne rasvete na teritoriji opštine Bački Petrovac u cilju racionalizacije potrošnje električne energije,

 

148. - Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

 

149. - Rešenje o otkupu posebnih delova zgrade,

 

150. - Rešenje o otkupu posebnih delova zgrade,

 

151. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2022/2023. godinu,

 

 

II  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

 

152. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj  016-4/210-11-2022,

 

153. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj  016-4/210-13-2022,

 

 

154. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj  016-4/210-14-2022,

 

155. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj  016-4/210-15-2022,

 

156. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/210- 10-2022,

157. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/210- 16-2022,

 

158. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/210- 17-2022,

 

159. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/210- 18-2022,

 

160. - Pravilnik o dopuni Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP1/22.


 Službeni list br 18-2022


 

Službeni list br 17- 2022

Broj: 17

10. novembra 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

138. - Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Bački Petrovac,

139. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj  016-4/209-10-2022,

140. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, broj  016-4/209-9- 2022,

141. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/209- 12-2022,

142. -  Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/209- 13-2022,

143. - Program za rad Saveta za bezbednost  saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2023. godinu.


Službeni list br 17- 2022 


 

 Službeni list br 16 - 2022

Broj: 16

04. novembra 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I   SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

 

122. - Odluka  o potvrđivanju mandata odbornika  Skupštine opštine Bački Petrovac,

123. - Odluka o utvrđivanju prestanka mandata zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,

124. - Odluka  o  utvrđivanju   prestanka   mandata    zamenika   predsednika i

odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

125. - Odluka  o  izboru  zamenika   predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

126. - Rešenje o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac neposrednom pogodbom putem razmene,

127. - Rešenje  o  imenovanju direktora pozorišta  „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište  u Bačkom Petrovcu,

128. - Rešenje  o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije  „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

129. - Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

130. - Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

131. - Rešenje o imenovanju članova Opštinskog saveta roditelja Opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2022/2023. godinu,

 

II  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

132. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/208- 7-2022,

133. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/208- 9-2022,

134. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/208- 10-2022,

135. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/208- 14-2022,

136. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj  016-4/208-8-2022,

137. - Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu, broj 016-4/208-6- 2022.


 Službeni list br 16 - 2022


 

Službeni list br 15a -2022

Broj:  15a

26. septembra 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

120. -  Odluka o prvom rebalansu budžeta  Opštine Bački  za 2022. godinu,

121. -    Odluka  o  donošenju  Godišnjeg   programa   zaštite,    uređenja    i korišćenja polјoprivrednog  zemlјišta Opštine Bački Petrovac 

za 2022. godinu  i

GODIŠNJI   PROGRAM   zaštite,    uređenja    i    korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2022.  godinu.


Službeni list br 15a -2022


 

Službeni list br 15 -2022

Broj: 15

26. septembra 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I     SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

109. - Odluka o umanjenju  vrednosti nepokretnosti u postupku otuđenja iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

110. - Odluka o umanjenju  vrednosti nepokretnosti u postupku otuđenja iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

111. - Odluka o pokretanju postupka pribavlјanja nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac neposrednom pogodbom putem razmene,

112. - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine opštine  Bački Petrovac,

113. - Rešenje  o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća  „Komunalac“ Bački Petrovac,

114. - Rešenje o dodeli  Nagrade opštine Bački Petrovac za 2022.  godinu,

115. - Rešenje o dodeli   Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu,

116. - Rešenje o dodeli  Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu,

117. - Rešenje o davanju saglasnosti  na Plan i program rada za 2023. godinu i na Finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2023, 2024. i 2025. godinu, 

118. - Rešenje o davanju saglasnosti  na  Plan i program rada i na Finansijski plan pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište  u Bačkom Petrovcu za 2023. godinu,

119. - Rešenje o davanju saglasnosti   na Plan i program rada i na Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2023. godinu.


Službeni list br 15 -2022


 

Službeni list br 14- 2022

Broj: 14                                       

30. avgusta 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

I   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

 

100. - Rešenje o obrazovanju Radnog tela za podršku podsticajnom roditeljstvu i razvoju dece,

 

101. - Rešenje o imenovanju članova Radnog tela za podršku podsticajnom roditeljstvu i razvoju dece,

 

102. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/195-1- 2022,

 

103. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/167-3- 2022,

 

104. -  Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/197-4- 2022,

 

105. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/198-4- 2022,

 

106. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/198- 5-2022,

107. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj  016-4/196-6-2022,

 

108. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj  016-4/198-7-2022.


 Službeni list br 14-2022


 

Službeni list br 13-2022

Broj: 13

20. jula 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

88. - Rešenje o drugim izmenama Rešenja o obrazovanju Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac,

89. - Rešenje  o izmeni Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu.

90. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/194-10-2022, 

91. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/194-11-2022, 

92. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/194-12-2022, 

93. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/194-13-2022, 

94. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/194-14-2022, 

95. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/194-15-2022, 

96. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/194-19-2022, 

97. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/194-18-2022, 

98. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/194-2022, 

99. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/195-1- 2022. 


Službeni list br 13-2022


 

Službeni list br 12a -2022

Broj: 12a

29.  juna 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

87. - Odluka o  konsolidovanom  završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.


Službeni list br 12a -2022


 

Službeni list br 12 -2022

Broj: 12

29. juna 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

 

I     SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

 

62. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, parc. br. 6881/6 k.o. Bački Petrovac,
 
63. - Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
 
64. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu, 
 
65. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
 
66. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, 
 
67. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
 
68.  - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok  Dragutin“ Gložan, 
 
69. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok  Dragutin“ Gložan, 
 
70. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
 
71. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
 
 
STRUČNA KOMISIJA ZA IZRADU  GODIŠNјIH PROGRAMA ZAŠTITE, 
              UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA 
       U OPŠTINI BAČKI PETROVAC
 
 
72. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na  teritoriji opštine Bački Petrovac za 2023. godinu,
 
73. -  Javni poziv za ostvarivanje prava  korišćenja bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na  teritoriji opštine Bački Petrovac za 2023. godinu,
 
 
II   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
 
74. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/183-3- 2022,
 
75. -  Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/185-1- 2022,
 
76. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/185-2- 2022,
 
77. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/189- 10-2022,
78. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/192- 5-2022,
 
79. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/192- 6-2022,
 
80. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/192- 7-2022,
 
81. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj  016-4/189-12-2022,
 
82. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj  016-4/192-8-2022,
 
83. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti,
 
84. - Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije opštine Bački Petrovac,
 
85. - Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o  obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske  sanacije, 
 
III  OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
 
ODELjENјE ZA  PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE
I INSPEKCIJSKE POSLOVE
 
 
86. - Rešenje o neizrađivanju strateške  procene uticaja na životnu sredinu  izmena i dopuna Plana detalјne regulacije  dela bloka 11 u  naselјu Bački Petrovac.
 

Službeni list br 12 -2022


 

Službeni list br 11-2022

Broj: 11

20. maja 2022. godine 

S A D R Ž A J

Službeni list br 10 -2022

Broj: 10

5. maja 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

43. - Rešenje o davanju na  korišćenje nepokretnosti,

44. - Rešenje o povećanju aproprijacije,

45. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

46. - Pravilnik o uslovima i načinu pružanja podrške za nabavku bicikla  kao  ekološki  prihvatlјivog  transporta  u  2022. godini.


Službeni list br 10 -2022


 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика