Службени лист Општине Бачки Петровац

Službeni list br 2-2023

Broj: 2

02. marta 2023. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

2. - Odluka o izmenama Odluke o naknadama, putnim troškovima i drugim  primanjima odbornika Skupštine opštine, članova Opštinskog veća i članova radnih tela Skupštine opštine (stalnih i povremenih), Opštinskog veća i predsednika  Opštine Bački Petrovac, 

3. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka, Bački Petrovac,

4. - Rešenje o  imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka, Bački Petrovac,

5. - Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih  Slovaka,  Bački  Petrovac,

6. - Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih  Slovaka,  Bački  Petrovac,

7. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu,

8. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2023. godinu,

9. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i  finansijski plan Mesne zajednice  Gložan za 2023. godinu.


Službeni list br 2-2023


 

Službeni list br 1-2023

Broj: 1

10.  februara  2023. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    PREDSEDNICA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

1. - Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Žalbene komisije.


Službeni list br 1-2023


 

REGISTAR SL. LIST. 2022


REGISTAR SL. LIST. 2022


 

Službeni list br 21-2022

Broj: 21

30. decembra 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

 

182. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj  016-4/212-5-2022.


Službeni list br 21-2022


 

Službeni list br 20-2022

Broj: 20

29. decembra 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

179. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj  016-4/212-2-2022,

180. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj  016-4/212-3-2022,

181. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj  016-4/212-4-2022.


Službeni list br 20-2022


 

Službeni list 19a 2022 - budžet

Broj: 19a

21. decembra 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

178. - Odluka o  budžetu  Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu.


Službeni list 19a 2022 - budžet


 

Službeni list br 19-2022

Broj: 19

21. decembra 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

 

I   SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

162. - Odluka  o potvrđivanju mandata odbornika  Skupštine opštine Bački Petrovac,

163. - Odluka  o  trećim izmenama Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine Opštine  Bački Petrovac,

164. - Odluka o stupanju na stalni rad zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

165. - Odluka o  izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

166. - Odluka drugim izmenama i dopunama Odluke o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“,

167. - Odluka o izmenama i dopunama  Odluke o komunalnim delatnostima,

168. - Odluka  o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bački Petrovac,

169. - Rešenje o izmenama  i dopunama Rešenja o izboru članova  Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose,

170. - Rešenje o davanju saglasnosti  na Godišnji program poslovanja za 2023. godinu i  na Trogodišnji program poslovanja JKP „Komunalac“ Bački Petrovac za period 2023-2025,

  

 

II  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

 

171. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj  016-4/211-21-2022,

172. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj  016-4/211-12-2022,

173. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/211- 13-2022,

174. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/211- 14-2022,

175. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/211- 15-2022,

176. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/211- 20-2022,

177. - Rešenje o prenosu  sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/210-12- 2022.


Službeni list br 19-2022


 

Sluzbeni list br 18a- 2022

Broj: 18a                                      

 05. decembra 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

161. - PROGRAM održavanja javnih i javnih zelenih površina u opštini Bački Petrovac.


 Službeni list 18a-2022


 

Službeni list br 18-2022

Broj: 18                                                 

05. decembra 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I   SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

144. - Odluka  o potvrđivanju mandata odbornika  Skupštine opštine Bački Petrovac,

 

145. - Odluka  o  izboru  zamenika   predsednika Opštine Bački Petrovac,

 

146. - Odluka o  pristupanju  promeni Poslovnika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

 

147. - Odluka o davanju saglasnosti za realizaciju projekta unapređenja sistema javne rasvete na teritoriji opštine Bački Petrovac u cilju racionalizacije potrošnje električne energije,

 

148. - Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

 

149. - Rešenje o otkupu posebnih delova zgrade,

 

150. - Rešenje o otkupu posebnih delova zgrade,

 

151. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2022/2023. godinu,

 

 

II  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

 

152. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj  016-4/210-11-2022,

 

153. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj  016-4/210-13-2022,

 

 

154. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj  016-4/210-14-2022,

 

155. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj  016-4/210-15-2022,

 

156. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/210- 10-2022,

157. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/210- 16-2022,

 

158. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/210- 17-2022,

 

159. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/210- 18-2022,

 

160. - Pravilnik o dopuni Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP1/22.


 Službeni list br 18-2022


 

Službeni list br 17- 2022

Broj: 17

10. novembra 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

138. - Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Bački Petrovac,

139. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj  016-4/209-10-2022,

140. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, broj  016-4/209-9- 2022,

141. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/209- 12-2022,

142. -  Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/209- 13-2022,

143. - Program za rad Saveta za bezbednost  saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2023. godinu.


Službeni list br 17- 2022 


 

 Službeni list br 16 - 2022

Broj: 16

04. novembra 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I   SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

 

122. - Odluka  o potvrđivanju mandata odbornika  Skupštine opštine Bački Petrovac,

123. - Odluka o utvrđivanju prestanka mandata zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,

124. - Odluka  o  utvrđivanju   prestanka   mandata    zamenika   predsednika i

odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

125. - Odluka  o  izboru  zamenika   predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

126. - Rešenje o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac neposrednom pogodbom putem razmene,

127. - Rešenje  o  imenovanju direktora pozorišta  „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište  u Bačkom Petrovcu,

128. - Rešenje  o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije  „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

129. - Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

130. - Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

131. - Rešenje o imenovanju članova Opštinskog saveta roditelja Opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2022/2023. godinu,

 

II  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

132. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/208- 7-2022,

133. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/208- 9-2022,

134. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/208- 10-2022,

135. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/208- 14-2022,

136. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj  016-4/208-8-2022,

137. - Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu, broj 016-4/208-6- 2022.


 Službeni list br 16 - 2022


 

Službeni list br 15a -2022

Broj:  15a

26. septembra 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

120. -  Odluka o prvom rebalansu budžeta  Opštine Bački  za 2022. godinu,

121. -    Odluka  o  donošenju  Godišnjeg   programa   zaštite,    uređenja    i korišćenja polјoprivrednog  zemlјišta Opštine Bački Petrovac 

za 2022. godinu  i

GODIŠNJI   PROGRAM   zaštite,    uređenja    i    korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2022.  godinu.


Službeni list br 15a -2022


 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика