Службени лист Општине Бачки Петровац

registar Sl. lista - 2023

registar Sl. lista - 2023

Službeni list br 19 -2023

Broj: 19

28. decembra  2023. godine

S A D R Ž A J

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

127. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/134-2023,

128 - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/139-2023,

129. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/140-2023,

130. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/135- 2023,

131. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/136- 2023,

132. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/137- 2023,

133. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/141- 2023,

134. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/142- 2023,

135 - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/144- 2023.


Službeni list br 19 -2023


 

registar Sl. lista 2023 - dopuna

registar Sl. lista - 2023 - dopuna

 

 

Službeni list br 18a- 2023

Broj: 18a

22. decembra 2023. godine

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

125. - Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu,

126. - Odluka o izmenama i dopunama za 2024/2025. godinu Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma 2021 – 2025.
i
Lokalni akcioni plan za obrazovanje Roma 2021 – 2025. - Izmene i dopune za 2024/25. godinu.


Službeni list br 18a- 2023


 

Službeni list br 18 - 2023

Broj: 18

22. decembra 2023. godine

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

115. - Odluka o izmenama Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava,

116. - Odluka o proglašenju objekta – mosta za stalni putni objekat,

117. - Odluka o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima,

118. - Rešenje o razrešenju v.d. direktora Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac,

119. - Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac,

120. - Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište Bački Petrovac,

121. - Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište Bački Petrovac,

122. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini,

123. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja za 2024. godinu i Trogodišnji program poslovanja JKP „Komunalac“ Bački Petrovac za period 2024-2026,

124. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2024. godinu.


Službeni list br 18 - 2023


 

Službeni list br 17-2023

Broj: 17

14. decembra  2023. godine

 

S A D R Ž A J

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

102. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/131-2023-1,

103. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/131-2023-3,

104. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/131-2023-2,

105. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/131-2023-4,

106. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/131-2023-12,

107. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/131- 2023-5,

108. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/131- 2023-6,

109. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/131- 2023-7,

110. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/131- 2023-8,

111. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/131- 2023-9,

112. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/131- 2023-10,

113. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/131- 2023-11,

114. - PRAVILNIK o određivanju spornih i dubioznih potraživanja izvornih javnih prihoda Opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 17-2023


 

Službeni list br 16-2023

Broj: 16

4.  decembra 2023. godine

 

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

99. - Odluka o dodeli jednokratne novčane pomoći učenicima Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

100. - Rešenje o imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac,

101. - Rešenje p povećanju aproprijacije, broj 016-4/115-2023.


Službeni list br 16-2023


 

Službeni list br 15-2023

Broj: 15

22. novembra  2023. godine

S A D R Ž A J

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

96. - Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu na teritoriji opštine Bački Petrovac,

97. - Rešenje o izmeni Rešenja, broj 016-4/5-11-2023,

98. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/111- 2023.


Službeni list br 15-2023


 

Službeni list br 14a-2023 rebalans

Broj:  14a

14.  novembra 2023. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

95. -   Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački  Petrovac za 2023.   godinu.


 Službeni list br 14a-2023 rebalans


 

Službeni list br 14-2023

Broj: 14

14.  novembra 2023. godine

 

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

85. - Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

86. - Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u opštini Bački Petrovac,

87. - Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

88. - Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

89. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,

90. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,

91. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,

92. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,

II IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

93. - Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Izborne komisije Opštine Bački Petrovac,

94. - Odluka o određivanju biračkih mesta na teritoriji opštine Bački Petrovac za izbore za narodne poslanike raspisane za 17. decembar 2023. godine.


Službeni list br 14-2023


 

Službeni list br 13-2023

Broj: 13

3. novembra  2023. godine

 

S A D R Ž A J

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

81. - Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije,

82. - Rešenje o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije Opštine Bački Petrovac,

83. - Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Opštine Bački Petrovac,

II PREDSEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

84. - Rešenje o obrazovanju Službe za žalbe.


Službeni list br 13-2023


 

Službeni list br 12-2023

Broj: 12

17. oktobra 2023. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

 

I    SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

68. - Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine  opštine Bački Petrovac,

69. - Odluka o imenovanju  predsednika, članova i sekretara Izborne  komisije Opštine Bački Petrovac,

70. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

71. - Odluka o  drugim  izmenama i dopunama Odluke o Nagradi opštine i ostalim javnim  priznanjima Opštine  Bački Petrovac,

72. - Rešenje o imenovanju članova  Lokalnog  saveta roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno  radnu 2023/2024. godinu,

73. - Rešenje o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu,

74. - Rešenje o dodeli Posebnoj javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu,

75. - Rešenje o dodeli Sportskog  priznanja Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu,

 

II    OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

76. - Rešenje o  upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/82- 2023-1,

77. - Rešenje o  upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/82- 2023-12,

78. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/70-2023-1,

79. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/70-2023-2,

80. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/70-2023-3.


Službeni list br 12-2023


 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика