Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Службени лист Општине Бачки Петровац

Broj 24a

21. septembra 2020

 

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

165. - Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.


Službeni list br 24a


 

Broj 24

21. septembra 2020

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

131. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu i uslovima regresiranja troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ u Bačkom Petrovcu,

132. - Odluka o određivanju pravca državnog puta koji prolazi kroz naselja na teritoriji opštine Bački Petrovac,

133. - Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac;

134. - Odluka o drugim izmenama Odluke o radnopravnom statusu predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

135. - Odluka o drugim izmenama Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

136. - Odluka o izmeni Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,

137. - Odluka o izmeni Odluke o platama članova Opštinskog veća na stalnom radu u Opštini Bački Petrovac,

138. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

139. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

 

140. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

141. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

142. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora JKP „Progres“ Bački Petrovac;

143. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP „Progres“ Bački Petrovac

144. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Maglić,

145. Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Maglić,

146. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za budžet i finansije,

147. - Rešenje o izboru članova Komisije za budžet i finansije,

148. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za priznanja,

149. - Rešenje o izboru članova Komisije za priznanja,

150. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za privredu, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine,

151. - Rešenje o izboru članova Komisije za privredu, urbanizam, stambeno- komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine,

152. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za društvene delatnosti,

153. - Rešenje o izboru članova Komisije za društvene delatnosti,

154. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u svojini opštine,

155. - Rešenje o izboru članova Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u svojini opštine,

156. - Rešenje o postavljanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,

 

157. - Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost opštine Bački Petrovac,

158. - Rešenje o izboru članova Saveta za mlade,

159. - Rešenje o izboru članova Saveta za rodnu ravnopravnost,

160. - Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Bački Petrovac,

161. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac,

162. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac,

163. - Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica opštine Bački Petrovac,

164. - Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica opštine Bački Petrovac,

165.- Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac,

166.- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac.


Službeni list br 24


 

Broj 23

3. septembra 2020

S A D R Ž A J

I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

125. - NAREDBA - JEDANAESTA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

 

II IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

126. - Zaključak o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, broj 013-1/2020-02-94,

127. - Zaključak o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, broj 013-1/2020-02-95,

128. - Zaključak o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, broj 013-1/2020-02-96,

 

III OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

129. - Rešenje o određivanju oblasti članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

130. - Rešenje o određivanju člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac na stalnom radu,

131. - Rešenje o određivanju člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac na stalnom radu,

IV PREDSEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

129. - Rešenje o razrešenju pomoćnika predsednika opštine za komunalne delatnosti,

130. - Rešenje o razrešenju pomoćnika predsednika opštine za sport i društvene delatnosti.


Službeni list br 23


 

Broj 22

25. avgusta 2020

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

100. - Rešenje o imenovanju Verifikacionog odbora Skupštine opštine Bački Petrovac,

101. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

102. - Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

103. - Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

104. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

105. - Rešenje o prestanku mandata predsednika Opštine Bački Petrovac,

106. - Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,

107. - Rešenje o prestanku mandata članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

108. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata
tajnog glasanja za izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

109. - Rešenje o izboru predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

 

110. - Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

111. - Rešenje o postavljanju sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac,

112. - Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac,

113. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata
tajnog glasanja za izbor predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

114. - Rešenje o izboru predsednika Opštine Bački Petrovac,

115. - Rešenje o izboru zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,

116. - Rešenje o izboru članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

117. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

118. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

119. - Rešenje o izboru članova Komisije za administrativno-mandatna pitanja,

120. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za administrativno- mandatna pitanja,

121. - Rešenje o izboru članova Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata,

122. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata,

123. - Rešenje o izboru članova Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose,

124. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose.

 


Službeni list br 22


 

Broj 21

05. avgusta 2020

 

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

95. - NAREDBA - DESETA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

96. - Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izborne nadležnosti Opštine Bački Petrovac.

97. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/97-2020,

98. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/98-2020,

99. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/99-2020.

 


Službeni list br 21


 

Broj 20

17. jula 2020

 

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

94. - NAREDBA - DEVETA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

 


Službeni list br 20 2020


 

Broj 19

15. jula 2020

 

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

93. - NAREDBA - OSMA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

 


Službeni list br 19 2020


 

Broj 18

1. jula 2020

S A D R Ž A J


I IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

91. - Odluka o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

 

92. - Izveštaj o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac održanim 21. juna 2020. godine.

 


Službeni list br 18 2020


 

Broj 17

23 Juna 2020

 

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

82. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/76-2020,

83. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/77- 2020,

84. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/78- 2020,

85. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/79- 2020,

86. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/80- 2020,

87. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/81- 2020,

88. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/82- 2020,

89. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/83- 2020,

90. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/84- 2020.

 


Službeni list br 17 2020


 

Broj 16

22 Juna 2020

 

S A D R Ž A J


I IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

80. - Zapisnik o radu Izborne komisije Opštine Bački Petrovac na utvrđivanju rezultata glasanja za izbor odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac (21.06.2020. godine),

 

81. - Zapisnik o raspodeli odborničkih mandata na osnovu utvrđenih rezultata glasanja za izbor odbornika u Skupštinu opštine Bački Petrovac (21.06.2020. godine).

 


Službeni list br 16 2020


 

Broj 15

12 Juna 2020

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

KOMISIJA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNIH
ZAJEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

76. - Rešenje o određivanju biračkog mesta za glasanje na izborima
za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin,

77. - Zaključak o konačnom broju birača u izbornoj jedinici Mesna
zajednica Kulpin,

 

II IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

78. - Odluka o broju, sadržaju, obliku i načinu isticanja Zbirne izborne liste kandidata za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac na izborima raspisanim za 21. jun 2020. godine,

79. - Odluka o štampanju Zapisnika o radu biračkog odbora na sprovođenju glasanja i utvrđivanju rezultata glasanja za izbor odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 15 2020


 

Broj 14

10. juna 2020

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

STRUČNA KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNjIH PROGRAMA ZAŠTITE,
UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA
U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

 

71. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu,

72. - Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.

 

II IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

73. – Rešenje o ispravci Rešenja o utvrđivanju Zbirne izborne liste
kandidata za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac
na izborima raspisanim za 21. jun 2020. godine,

74. - Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića i broja kontrolnih listova za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac raspisanim za 21. jun 2020. godine,

75. - Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac na izborima raspisanim za 21. jun 2020. godine - prečišćen tekst.


Službeni list br.14 - 2020