Службени лист Општине Бачки Петровац

Službeni list br 13-2022

Broj: 13

20. jula 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

88. - Rešenje o drugim izmenama Rešenja o obrazovanju Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac,

89. - Rešenje  o izmeni Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu.

90. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/194-10-2022, 

91. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/194-11-2022, 

92. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/194-12-2022, 

93. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/194-13-2022, 

94. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/194-14-2022, 

95. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/194-15-2022, 

96. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/194-19-2022, 

97. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/194-18-2022, 

98. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/194-2022, 

99. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/195-1- 2022. 


Službeni list br 13-2022


 

Službeni list br 12a -2022

Broj: 12a

29.  juna 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

87. - Odluka o  konsolidovanom  završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.


Službeni list br 12a -2022


 

Službeni list br 12 -2022

Broj: 12

29. juna 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

 

I     SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

 

62. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, parc. br. 6881/6 k.o. Bački Petrovac,
 
63. - Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
 
64. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu, 
 
65. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
 
66. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, 
 
67. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
 
68.  - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok  Dragutin“ Gložan, 
 
69. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok  Dragutin“ Gložan, 
 
70. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
 
71. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
 
 
STRUČNA KOMISIJA ZA IZRADU  GODIŠNјIH PROGRAMA ZAŠTITE, 
              UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA 
       U OPŠTINI BAČKI PETROVAC
 
 
72. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na  teritoriji opštine Bački Petrovac za 2023. godinu,
 
73. -  Javni poziv za ostvarivanje prava  korišćenja bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na  teritoriji opštine Bački Petrovac za 2023. godinu,
 
 
II   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
 
74. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/183-3- 2022,
 
75. -  Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/185-1- 2022,
 
76. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/185-2- 2022,
 
77. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/189- 10-2022,
78. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/192- 5-2022,
 
79. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/192- 6-2022,
 
80. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/192- 7-2022,
 
81. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj  016-4/189-12-2022,
 
82. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj  016-4/192-8-2022,
 
83. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti,
 
84. - Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije opštine Bački Petrovac,
 
85. - Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o  obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske  sanacije, 
 
III  OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
 
ODELjENјE ZA  PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE
I INSPEKCIJSKE POSLOVE
 
 
86. - Rešenje o neizrađivanju strateške  procene uticaja na životnu sredinu  izmena i dopuna Plana detalјne regulacije  dela bloka 11 u  naselјu Bački Petrovac.
 

Službeni list br 12 -2022


 

Službeni list br 11-2022

Broj: 11

20. maja 2022. godine 

S A D R Ž A J

Službeni list br 10 -2022

Broj: 10

5. maja 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

43. - Rešenje o davanju na  korišćenje nepokretnosti,

44. - Rešenje o povećanju aproprijacije,

45. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

46. - Pravilnik o uslovima i načinu pružanja podrške za nabavku bicikla  kao  ekološki  prihvatlјivog  transporta  u  2022. godini.


Službeni list br 10 -2022


 

Službeni list br 9-2022

Broj: 9

20. aprila 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    PREDSEDNIK  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

42. - JAVNI POZIV bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih polјoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2022. godini uz učešće Opštine Bački Petrovac u sufinansiranju kamata na kredite za nabavku obrtnih sredstava.


Službeni list br 9-2022


 

Službeni list br 8а -2022

Broj: 8a

11. aprila 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I     SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

39.  - Odluka o donošenju Srednjoročnog plana Opštine Bački Petrovac za period  2022- 2025 i 

Srednjoročni  plan   Opštine Bački Petrovac za period  2022- 2025,

 

II   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

40. - Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP1/22.

41. - Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti, JP1/22.


Službeni list br 8а -2022


 

Službeni list br 8-2022

Broj: 8

11. aprila 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I     SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

28.  - Odluka o davanju  saglasnosti na realizaciju projekta unapređenja sistema javne rasvete na teritoriji opštine  Bački Petrovac u cilјu racionalizacije potrošnje  električne energije,

29. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti  iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

30. - Rešenje  o prestanku funkcije člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

31. - Rešenje  o izboru člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

32. - Rešenje  o prestanku  dužnosti zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac -   k.o. Bački Petrovac,

33. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2022. godinu,

34. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac za 2022. godinu,

35. - Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“  u  Bačkom  Petrovcu za 2022. godinu,

36. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište  u Bačkom Petrovcu za 2022. godinu,

37. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan  rada i finansijski plan Mesne zajednice  Bački Petrovac za 2022. godinu,

38. - Rešenje  o  davanju saglasnosti na Plan  rada Mesne zajednice Gložan za 2022. godinu.


Službeni list br 8-2022


 

Službeni list br 7-2022

Broj: 7

28. marta 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    PREDSEDNICA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

23. - Odluka  o ukidanju vanredne situacije za  celu teritoriju opštine  Bački Petrovac,

 

II    OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

24. - Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Bački Petrovac,  

25. -Rešenje o povećanju aproprijacije, broj  016-4/175-8-2022,

 

III   OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

26. - Poslovnik o  radu  Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 7-2022


 

Službeni list br 6-2022

Broj: 6                                                              

22. marta 2022. godine                          

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

20. - Odluka, broj  016-4/174-7-2022, 

21. - Odluka, broj  016-4/174-8-2022,

 

II  SLUŽBA  SKUPŠTINE  OPŠTINE  I OPŠTINSKOG VEĆA 

22. - Ispravka  Rešenja  o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Bački Petrovac

 


 Službeni list br 6-2022


 

Službeni list br 5-2022

Broj: 5

3. marta 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I     OPŠTINAKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

9. - Rešenje  o izmeni Rešenja o imenovanju članova Saveta za bezbednost 

saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac,

10. - Rešenje o davanju na korišćenje, broj  016-4/172-7-2022, 

11. - Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac, 

12. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/173-6- 2022,

13. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/173-7-2022,

14. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/173-8-2022,

15. - Program  korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine  Bački Petrovac za 2022. godinu,

16. - Program monitoringa buke na  teritoriji opštine  Bački Petrovac za 2022-2023. godinu,

17. - Program praćenja kvaliteta površinskih  voda na  teritoriji opštine Bački Petrovac za  2022-2023. godinu.

18. - Pravilnik o drugim izmenama Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac,

19. - Pravilnik o sufinansiranju  mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.


Službeni list br 5-2022


 

Službeni list br 4-2022

Broj: 4

25. februara 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I     IZBORNA KOMISIJA OPŠTINA BAČKI PETROVAC

 

7. - Odluka o određivanju biračkih mesta na teritoriji opštine Bački Petrovac za izbore za narodne poslanike raspisane za 3. april 2022. godine, odnosno za izbore za predsednika republike,

8. - Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Izborne komisije Opštine Bački Petrovac u proširenom sastavu.


Službeni list br 4-2022


 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика