Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 15, 24. decembra 2008. god.

S  A  D  R  Ž A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

168. -    Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
169. -    Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu,
170. -    Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac,
171. -    Odluka o boravišnoj taksi,
172. -    Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu,
173. -    Odluka o radnopravnom statusu predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
174. -    Odluka o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
175. -    Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika Skupštine opštine, članova Opštinskog veća i članova radnih tela Skupštine opštine, Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac,
176. -    Dinamički plan aktivnosti davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup u 2009. godini u Opštini Bački Petrovac,


II   PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

177. -    Rešenje o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gložan,

III   NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

178. -    Pravilnik o korišćenju određenih službenih prostorija u zgradi Opštine Bački Petrovac, Ul. Kolarova br. 6,

IV  SLUŽBA  SKUPŠTINE   OPŠTINE BAČKI PETROVAC

179. -     Ispravka Odluke o obrazovanju Saveta za praćenje Kodeksa ponašanja funkcionera Opštine Bački Petrovac.