Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 17, 31. decembra 2012
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

249. - Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu,
250. - Odluka o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge  koji vrši Opštinska uprava,
251. - Odluka o lokalnim komunalnim taksama,
252. - Odluka o utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta,
253. - Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga,
254. - Odluka o komunalnim delatnostima,
255. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
256. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac.


II KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE REFERENDUMA O PREDLOGU ODLUKE O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA ZA PODRUČJE MESNE ZAJEDNICE MAGLIĆ

257. – Izveštaj o rezultatima sprovedenog referenduma.

Preuzmite ovde:

Službeni list br.17 - 2012