Документи

Službeni list br 15-2021

Broj: 15

22. juna 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

81. - Rešenje o otkupu posebnih delova zgrade na katastarskoj parceli 569/4 k.o. Kulpin,

82. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

83. - Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Opštine
Bački Petrovac,

84. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac,

85. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac,

86. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

87. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

88. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

89. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

90. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

91. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

92. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,

93. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,

94. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,

 

STRUČNA KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNјIH PROGRAMA ZAŠTITE,
UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA
U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

 

95. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2022. godinu,

96. - Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2022. godinu,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

97. - Rešenje o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 15-2021


 

Službeni list br 14-2021

Broj: 14

08. juna 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

74. - Odluka o sufinansiranju podrške unapređenja energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bački Petrovac,

75. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti, broj: 016-4/62-2021,

76. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti, broj: 016-4/75-2021,

77. - Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

78. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/65-2021-1,

79. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/65-2021-2,

80. - Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/65- 2021-3.


Službeni list br 14-2021


 

Službeni list br 13- 2021

Broj: 13

02. juna 2021. godine

 

S A D R Ž A J


I PREDSEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

73. - Odluka o ukidanju vanredne situacije za celu teritoriji opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 13- 2021


 

Službeni list br 12-2021

Broj: 12

31. maja 2021. godine

S A D R Ž A J


I MESNA ZAJEDNICA MAGLIĆ

 

72. - Statut Mesne zajednice Maglić.


Službeni list br 12-2021


 

Službeni list br 11-2021

Broj: 11
28. maja 2021. godine

 

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

58. - Odluka o poveravanju upravlјanja opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama na teritoriji opštine Bački Petrovac Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac“ Bački Petrovac,

59. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima,

60. - Odluka o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac,

61. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“,

62. - Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

63. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

64. - Rešenje o prestanku dužnosti člana Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac,

65. - Rešenje o imenovanju člana Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac,

66. - Rešenje o prestanku mandata člana Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata,

67. - Rešenje o izboru člana Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata,

68. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2021. godinu,

69. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2021. godinu,

70. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Mesne zajednice Maglić,

71. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.


Službeni list br 11-2021


 

Službeni list br 10-2021

Broj: 10 
10. maj 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I KOMISIJA ZA SPROVOĐENјE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

 

57. - Odluka o rezultatima izbora za članove saveta Mesne zajednice Gložan


Službeni list br 10-2021


 

Službeni list br 9- 2021

Broj: 9

05.  maj 2021. godine

 

 

S A D R Ž A J

 

I KOMISIJA ZA SPROVOĐENјE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

 

56. - Rešenje o utvrđivanju konačnog broja birača za Mesnu zajednicu Gložan


Službeni list br 9- 2021


 

Službeni list br 8- 2021- Uradný vestník 8- 2021

Broj: 8

27.  aprila 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I KOMISIJA ZA SPROVOĐENјE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

 

55. - Rešenje o utvrđivanju zbirne izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice Gložan

 

Číslo: 8 
27. apríla 2021

 

O B S A H

 

I KOMISIA PRE USKUTOČNENIE VOLIEB ČLENOV RÁD MIESTNYCH SPOLOČENSTIEV OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

55. - Rozhodnutie o ustálení súhrnnej volebnej listiny kandidátov na členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany

 


Službeni list br 8-Uradny vestnik 8


 

Službeni list br 7- 2021

Broj:7

13. aprila 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

49. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti,

50. - Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

51. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/57-2021,

52. - Uputstvo o načinu postupanja Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

 

II KOMISIJA ZA SPROVOĐENјE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

53. - Rešenje o određivanju biračkog mesta za glasanje na izborima
za članove Saveta Mesne zajednice Gložan,

54. - Uputstvo za sprovođenje izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gložan raspisanih za 09.05.2021. godine.


Službeni list br 7- 2021


 

Službeni list br 6-2021, Uradný vestník 6- 2021

Broj: 6

8.  aprila 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
BAČKI PETROVAC

 

48. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gložan.

 

Číslo:  6

8. apríla 2021

O B S A H

 

I. PREDSEDA ZHROMAŽDENIA OBCE
BÁČSKY PETROVEC

 

48. - Uznesenie o vypísaní volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany.


Službeni list br 6-2021, Uradný vestník 6- 2021


 

Поткатегорије

referendum

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика