Документи

Službeni list br 5a- 2021

Broj:5a

29. marta 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

46. - Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Opštine Bački Petrovac,

 

47. - Odluka o donošenju Programa unapređenja zapošlјivosti i zapošlјavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021- 2023 i

PROGRAM unapređenja zapošlјivosti i zapošlјavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021-2023.


Službeni list br 5a- 2021


 

Službeni list br 5- 2021

Broj: 5

29. marta 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

32. - Odluka o pristupanju izradi Lokalnog plana upravlјanja otpadom u Opštini Bački Petrovac,

33. - Rešenje o obustavlјanju postupka odlučivanja o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunlac“ Maglić,

34. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

35. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

36. - Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

37. - Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

38. - Rešenje o prestanku mandata člana Komisije za pitanja raspolaganja
nepokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

39. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

40. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2021. godinu,

41. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Plan prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2021. godinu,

42. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan
Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu,

43. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu,

44. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2021. godinu,

45. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu.


Službeni list br 5- 2021


 

Službeni list br 4- 2021

Broj:4

18. marta 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

22. - Odluka o pristupanju realizaciji rekonstrukcije postrojenja za dezinfekciju pijaće vode u Magliću,

23. - Odluka o pristupanju realizaciji radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja polјoprivrednog zemlјišta u 2021. godini,

24. - Odluka o pristupanju realizaciji izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vodovodne mreže u naselјima Bački Petrovac i Kulpin,

25. - Rešenje o pribavlјanju u zakup poslovnih prostorija,

26. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti,

27. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/14-2021,

28. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/32-2021,

29. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/31-2021,

30. - Program monitoringa buke na teritoriji opštine Bački Petrovac
za 2021-2022. godinu,

31. - Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2021-2022 godinu.


Službeni list br 4- 2021


 

Službeni list br 3a- 2021

Broj: 3a

02.  februara 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

21. - Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac 2021 – 2025 i

Lokalni akcioni plan za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac 2021 – 2025.


Službeni list br 3a- 2021


 

Službeni list br 3- 2021

Broj: 3

2. februara 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

5. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2021. godine,

6. - Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić,

7. - Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu,

8. - Odluka o boravišnoj taksi i godišnjem iznosu boravišne takse,

9. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

10. - Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac ustanovlјenje prava službenosti prolaza,

11. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Bački Petrovac,

12. - Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene trogodišnjeg Programa poslovanja Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Bački Petrovac za period 2021 – 2023,

13. - Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na predlog Pravilnika o radu JKP „Komunalac“ Bački Petrovac,

 

 

II IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

14. - Zaklјučak o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, broj 013-1/2021-02-2,

 

III OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

15. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/14-2021,

16. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/231-2020,

17. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/232-2020,

18. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/233- 2020,

19. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/234- 2020,

20. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/240- 2020.


Službeni list br 3- 2021


 

Službeni list br 2- 2021

Broj: 2

25. januara 2021. godine

 

S A D R Ž A J


I MESNA ZAJEDNICA BAČKI PETROVAC

 

2. - Statut Mesne zajednice Bački Petrovac,

 

II MESNA ZAJEDNICA KULPIN

3. - Statut Mesne zajednice Kulpin,

 

III MESNA ZAJEDNICA GLOŽAN

4. – Statut Mesne zajednice Gložan.

 


Službeni list br 2- 2021


 

Službeni list br 1- 2021

 

Broj: 1

13. januara 2021. godine

 

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

1. - NAREDBA - DEVETNAESTA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 1- 2021


 

Službeni list br 38- 2020

Broj: 38

30. decembra 2020. godine

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

248. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

249. - Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

250. - Rešenje o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

251. - Program za rad Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2021. godinu,

252. - Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.


Službeni list br 38- 2020


 

Službeni list br 37- 2020

Broj: 37

30. decembra 2020. godine

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

247. - NAREDBA - OSAMNAESTA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 37- 2020


 

Službeni list br 36- 2020

Broj: 36      

22. decembra 2020. godine                     

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

246. - NAREDBA - SEDAMNAESTA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 36- 2020


 

Поткатегорије

referendum

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика