Документи

Službeni list br 27 2020

Broj 27

21. oktobra 2020

 

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

188. - NAREDBA - TRINAESTA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 27 2020


 

službeni list br 26 2020

Broj 26

13. oktobra 2020

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

187. - NAREDBA - DVANAESTA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.


službeni list br 26


 

Službeni list br 25a 2020

Broj 25a

12. oktobra 2020

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

186. - Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.


Službeni list br.25a


 

Službeni list br 25 2020

Broj 25

12. oktobra 2020

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

168. - Rešenje o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu,

169. - Rešenje o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu,

170. - Rešenje o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu,

171. - Rešenje o izboru članova Komisije za planove,

172. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,

173. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,

174. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,

175. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,

176. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

177. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

178. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

179. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

180. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

181. - Rešenje o imenovanje članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

182. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

183. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

184. - Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac,

 

185. - Rešenje o obrazovanju Komisija za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 25


 

Službeni list br 24a 2020

Broj 24a

21. septembra 2020

 

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

165. - Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.


Službeni list br 24a


 

Službeni list br 24 2020

Broj 24

21. septembra 2020

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

131. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu i uslovima regresiranja troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ u Bačkom Petrovcu,

132. - Odluka o određivanju pravca državnog puta koji prolazi kroz naselja na teritoriji opštine Bački Petrovac,

133. - Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac;

134. - Odluka o drugim izmenama Odluke o radnopravnom statusu predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

135. - Odluka o drugim izmenama Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

136. - Odluka o izmeni Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,

137. - Odluka o izmeni Odluke o platama članova Opštinskog veća na stalnom radu u Opštini Bački Petrovac,

138. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

139. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

 

140. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

141. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

142. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora JKP „Progres“ Bački Petrovac;

143. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP „Progres“ Bački Petrovac

144. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Maglić,

145. Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Maglić,

146. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za budžet i finansije,

147. - Rešenje o izboru članova Komisije za budžet i finansije,

148. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za priznanja,

149. - Rešenje o izboru članova Komisije za priznanja,

150. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za privredu, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine,

151. - Rešenje o izboru članova Komisije za privredu, urbanizam, stambeno- komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine,

152. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za društvene delatnosti,

153. - Rešenje o izboru članova Komisije za društvene delatnosti,

154. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u svojini opštine,

155. - Rešenje o izboru članova Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u svojini opštine,

156. - Rešenje o postavljanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,

 

157. - Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost opštine Bački Petrovac,

158. - Rešenje o izboru članova Saveta za mlade,

159. - Rešenje o izboru članova Saveta za rodnu ravnopravnost,

160. - Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Bački Petrovac,

161. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac,

162. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac,

163. - Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica opštine Bački Petrovac,

164. - Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica opštine Bački Petrovac,

165.- Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac,

166.- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac.


Službeni list br 24


 

Službeni list br 23 2020

Broj 23

3. septembra 2020

S A D R Ž A J

I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

125. - NAREDBA - JEDANAESTA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

 

II IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

126. - Zaključak o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, broj 013-1/2020-02-94,

127. - Zaključak o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, broj 013-1/2020-02-95,

128. - Zaključak o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, broj 013-1/2020-02-96,

 

III OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

129. - Rešenje o određivanju oblasti članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

130. - Rešenje o određivanju člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac na stalnom radu,

131. - Rešenje o određivanju člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac na stalnom radu,

IV PREDSEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

129. - Rešenje o razrešenju pomoćnika predsednika opštine za komunalne delatnosti,

130. - Rešenje o razrešenju pomoćnika predsednika opštine za sport i društvene delatnosti.


Službeni list br 23


 

Službeni list br 22 2020

Broj 22

25. avgusta 2020

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

100. - Rešenje o imenovanju Verifikacionog odbora Skupštine opštine Bački Petrovac,

101. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

102. - Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

103. - Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

104. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

105. - Rešenje o prestanku mandata predsednika Opštine Bački Petrovac,

106. - Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,

107. - Rešenje o prestanku mandata članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

108. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata
tajnog glasanja za izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

109. - Rešenje o izboru predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

 

110. - Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

111. - Rešenje o postavljanju sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac,

112. - Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac,

113. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata
tajnog glasanja za izbor predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

114. - Rešenje o izboru predsednika Opštine Bački Petrovac,

115. - Rešenje o izboru zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,

116. - Rešenje o izboru članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

117. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

118. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

119. - Rešenje o izboru članova Komisije za administrativno-mandatna pitanja,

120. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za administrativno- mandatna pitanja,

121. - Rešenje o izboru članova Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata,

122. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata,

123. - Rešenje o izboru članova Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose,

124. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose.

 


Službeni list br 22


 

Službeni list br 21 2020

Broj 21

05. avgusta 2020

 

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

95. - NAREDBA - DESETA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

96. - Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izborne nadležnosti Opštine Bački Petrovac.

97. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/97-2020,

98. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/98-2020,

99. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/99-2020.

 


Službeni list br 21


 

Službeni list br 20 2020

Broj 20

17. jula 2020

 

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

94. - NAREDBA - DEVETA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

 


Službeni list br 20 2020


 

Поткатегорије

referendum

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика