Документи

Službeni list br. 6 - 2019

Broj 6
19. jula 2019
S A D R Ž A J

I     OPŠTINSKO  VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

64. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/128-2019,

65. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/129-2019,

66. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/130-2019,

67. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/132-2019,

68. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/133-2019,

69. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/151-2019,

70. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/152-2019,

71. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/153-2019,

72. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/154-2019,

73. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/155-2019,

74. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/156-2019,

75. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/157-2019,

76. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/158-2019,

77. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/159-2019,

78. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/149-2019,

79. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/150-2019.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 6 - 2019


 

Službeni list br. 5a - 2019

Broj 5a
21. juna 2019
S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

63. - Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu

 

Preuzmite ovde:


 Službeni list br. 5a - 2019


 

Službeni list br. 5 - 2019

Broj 5
21. juna 2019
S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

53. - Poslovnik Skupštine opštine Bački Petrovac,

54. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

55. - Odluka o mreži javnih osnovnih škola,

 

STRUČNA KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNјIH PROGRAMA ZAŠTITE,
UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA
U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

 

56. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu,

57. - Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

58. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/103-2019,

59. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/104-2019,

60. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/105-2019,

61. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/106-2019,

62. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/107-2019.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 5 - 2019


 

Službeni list br. 4 - 2019

Broj 4
22. maja 2019
S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

42. - Odluka o mirnom rešavanju sporova za naknadu nematerijalne i materijalne štete poravnanjem,

43. - Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2019. godinu sa trogodišnjim Programom poslovanja za period 2019-2021,

44. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“, Bački Petrovac za 2019. godinu,

45. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2019. godinu,

46. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2019. godinu,

47. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2019. godinu,

48. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2019. godinu,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

49. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/96-2019,

50. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/97-2019,

51. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/99-2019,

52. - Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim
elementima plana inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 4 - 2019


 

Službeni list br. 3 - 2019

Broj 3
29. marta 2019
S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

21. - Statut Opštine Bački Petrovac,

22. - Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji opštine Bački Petrovac,

23. - Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade, broj 011-12/2019-02,

24. - Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade, broj 011-13/2019-02,

25. - Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade, broj 011-14/2019-02,

26. - Odluka o javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji opštine Bački Petrovac,

27. - Odluka o taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac,

28. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Bački Petrovac,

29.- Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,

30. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program Slovačkog
Vojvođanskog pozorišta Bački Petrovac za 2019. godinu,

31. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac za 2019. godinu,

32. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije opštine Bački Petrovac za 2019. godinu,

33. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac za 2019. godinu,

34. - Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin,

35. - Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin,

36. - Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

37. - Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac

38. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za budžet i finansije,

39. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za budžet i finansije,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

40. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/57-2019,

 

III NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

41. - Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 3 - 2019


Službeni list br. 2a - 2019

Broj 2a
06. marta 2019

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

20. - Odluka o donošenju Plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad - Savino Selo, u k.o. Bački Petrovac te Plan detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad - Savino Selo, u k.o. Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br 2a - 2018


Službeni list Opštine Bački Petrovac Službeni list br. 2 - 2019

Broj: 2
06. marta 2019. godine

S  A  D  R  Ž A  J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

3. - Program rada Skupštine opštine Bački petrovac za 2019. godinu,

4. - Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama,

5. - Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Bački Petrovac,

6. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2019. godinu,

7. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

8. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

9. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/281-2018,

10. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/282-2018,

11. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/283-2018,

12. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/284-2018,

13. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/286-2018,

14. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/287-2018,

15. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/43-2019,

16. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/44-2019,

17. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/45-2019,

18. - Program monitoringa buke na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2019-2020. godinu,

19. - Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2019-2020. godinu.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br 2 2019


 

Službeni list Opštine Bački Petrovac Službeni list br. 1 - 2019

Broj: 1 
16. januara 2019. godine

S  A  D  R  Ž A  J
  

I    NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. - Rešenje o obrazovanju Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom ili socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za teritoriju Opštine Bački Petrovac,

 

 

II INTERRESORNA KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA ZA DODATNOM OBRAZOVNOM, ZDRAVSTVENOM ILI SOCIJALNOM PODRŠKOM DETETU, UČENIKU I ODRASLOM ZA TERITORIJU OPŠTINE
BAČKI PETROVAC

 

2. - Poslovnik o radu Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom ili socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za teritoriju Opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br 1 2019


 

Službeni list 10a 2018

Službeni lict Opštine Bački Petrovac

 

Broj: 10a Bački Petrovac
Godina: LIV 21. decembra 2018. godine

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

111. - Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

 

Službeni list Opštine Bački Petrovac br. 10a

Поткатегорије

referendum

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика