Javna nabavka dobara: nabavka i ugradnja bazenske opreme i instalacija u otvorenom bazenu u Magliću

1. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke br. 404-8/2014-05 su nabavke dobara – nabavka i ugradnja bazenske opreme i instalacija u otvorenom bazenu u Magliću 
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
42912350 – oprema za postrojenje za filtriranje
45332200 – radovi na instalaciji vodovodnih cevi
 
 Preuzmite ovde:

word.gif Konkursna dokumentacija

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика