Javna nabavka male vrednosti - Izrada betonskih belega

Javna nabavka male vrednosti - Izrada betonskih belega za potrebe Komasacije K.O. Bački Petrovac.

 Konkursnu dokumentaciju preuzmite ovde:

word.gif Konkursna dokumentacija - Betonske belege

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика