Javna nabavka radova – adaptacija ambulante u Magliću, JN 404-12/2017-05

Ponude se otvaraju 09.06.2017. godine u 13 časova u maloj sali Opštine.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика