Javna nabavka radova: Sistematsko suzbijanje komaraca na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2017. god

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – sistemsko suzbijanje komaraca na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2017. godini, JN 404-3/2017-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 07.04.2017. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика