Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

Portal javnih nabavki

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – sistemsko suzbijanje komaraca na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2017. godini, JN 404-3/2017-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 07.04.2017. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja.

 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавне набавке