Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća u 2014. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća.
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
o Maksimalan iznos kredita 10.000 evra
o Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
o JAGODASTE VOĆNE VRSTE ( jagoda, malina, kupina, ribizla, ogrozd, dud, aronija i aktinidija),
- grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata, 
 - rok otplate kredita 24 meseca
  - otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).
o JABUKA 
- grejs period u trajanju od 18 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata, 
- rok otplate kredita 12 meseci
- otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 3 rate).
o JABUČASTE VOĆNE VRSTE (dunja, mušmula i oskoruša ) i KOŠTIČAVE VOĆNE VRSTE (šljiva, breskva, kajsija, nektarina, višnja)
- grejs period u trajanju od 24 meseca, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata, 
- rok otplate kredita 12 meseci
- otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 3 rate).
o JEZGRASTE VOĆNE VRSTE (orah, leska, badem i kesten) i DEFICITARNE VOĆNE VRSTE ( kruška, trešnja)
- grejs period u trajanju od 24 meseca, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata, 
- rok otplate kredita 12 meseci
- otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 3 rate).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču registrovanog za proizvodnju i prodaju voćnih sadnica.
Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs.

----

Ceo tekst konkursa preuzmite ovde.

Formular za prijavu na konkurs preuzmite ovde.


Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика