Јавни позиви и конкурси

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA MUZEJA VOJVOĐANSKIH SLOVAKA

Na osnovu člana 35. i 36. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021), člana 49. Zakona o muzejskoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 35/2021) i člana 21, 22. i 23. Statuta Muzeja vojvođanskih Slovaka („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 4/12 i 6/2017), i Odluke Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka u Bačkom Petrovcu br. 102-66-16/2021

 

Upravni odbor Muzeja vojvođanskih Slovaka u Bačkom Petrovcu
raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA MUZEJA VOJVOĐANSKIH SLOVAKA

Javna prezentacija urbanističkog projekta

Опширније: Javna prezentacija urbanističkog projektaOpštinska uprava Bački Petrovac, Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09 - ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 83. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS“, br.64/15), objavljuje:

Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Опширније: Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica Na osnovu člana 9.i 13. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 016-1/322-2017-2, od 05.12. 2017. godine (u dalјem tekstu: Pravilnik), a u vezi Ugovorom o regulisanju prava i obaveza ugovornih strana u vezi sa izradom tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih objekata u Republici Srbiji za rešavanje stambenih potreba izbeglica, u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 7, br.  016-1/309-2017 od  23.11.2017. godine (u dalјem tekstu: Ugovor), zaklјučenog između Komesarijata za izbeglice i migracije (u dalјem tekstu: Komesarijat), Jedinice za upravlјanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd (u dalјem tekstu: JUP) i opštine Bački Petrovac, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine u okviru Regionalnog stambenog programa,  Potprojekat 7-Komponenta 4 (u dalјem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 08.decembra 2017. godine, objavlјuje

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика