JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA MUZEJA VOJVOĐANSKIH SLOVAKA

Na osnovu člana 35. i 36. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021), člana 49. Zakona o muzejskoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 35/2021) i člana 21, 22. i 23. Statuta Muzeja vojvođanskih Slovaka („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 4/12 i 6/2017), i Odluke Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka u Bačkom Petrovcu br. 102-66-16/2021

 

Upravni odbor Muzeja vojvođanskih Slovaka u Bačkom Petrovcu
raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA MUZEJA VOJVOĐANSKIH SLOVAKA

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:
- da ima visoku stručnu spremu (visoko obrazovanje na studijama drugog stepena diplomske akademske studije – master ili specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije, ili visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od četiri godine) društveno-humanističkog smera;
- da ima položen stručni ispit;
- da ima najmanje pet godina rada u muzejskoj delatnosti;
- da je učestvovao i rukovodio stručnim, naučnim i muzeološkim projektima;
- da poseduje rukovodeće sposobnosti, znanja i iskustva;
- da poznaje i služi se slovačkim jezikom;
- državljanstvo Republike Srbije.

Osim prijave na konkurs, kandidati treba da prilože:
- biografiju koja sadrži podatke o dosadašnjem radu i ostvarenim rezultatima;
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
- predlog programa rada i razvoja Muzeja za period od četiri godine;
- dokaz o radnom iskustvu;
- uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
- potvrda da kandidat nije krivično gonjen;
- izvod iz matične knjige rođenih;
- overenu fotokopiju lične karte.

Dokumenta za konkurs se dostavljaju u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika odnosno drugog nadležnog organa.

Rok za podnošenje prijava kandidata na javni konkurs je petnaest (15) dana od dana oglašavanja konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“ izdanju za teritoriju cele Republike Srbije, tj. od 29. septembra do 13. oktobra 2021. godine.
Direktor Muzeja vojvođanskih Slovaka imenuje se na period od četiri (4) godine.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova sa naznakom „ZA KONKURS“ se podnose pisanim putem preporučenom pošiljkom na adresu: Muzej vojvođanskih Slovaka, 21470 Bački Petrovac, Maršala Tita 23 ili lično svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova na adresi Maksima Gorkog 17, 21470 Bački Petrovac. Prijave na konkurs sa navedenom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti.

Javni konkurs za izbor direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka objavljuje se u dnevnom listu „Dnevnik“ izdanju za teritoriju cele Republike Srbije, na internet stranici Muzeja vojvođanskih Slovaka, Nacionalne službe za zapošljavanje, Opštine Bački Petrovac, Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i u nedeljniku “Hlas ľudu”.
Informacije o konkursu se mogu dobiti na broj: 0637030254, ili putem email pošte: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

 

 

U Bačkom Petrovcu,
dana 23. septembra 2021. godine

                                                                                                                                                                                                                                                                          Jaroslav Miklovic
                                                                                                                                                                                                                                                                          Predsednik Upravnog odbora
                                                                                                                                                                                                                                                                          Muzeja vojvođanskih Slovaka

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика