OGLAS za otuđenje pokretne stvari –vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije

grb drzavni mali

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bački Petrovac
Opštinsko veće
Komisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretne stvari-vozila
iz javne svojine Opštine Bački Petrovac
Broj:46-35/2021-05
Dana: 12.01.2022.godine
Bački Petrovac

Komisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari-vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 2. Rešenja Opštinskog veća o pokretanju postupka otuđenja pokretne stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac br. 016-4/106-2021 od 15.07.2021. godine i Zaklјučka br.016-4/158-13-2021 od 15.11.2021.godine, dana 12.01.2022. godine raspisuje

 

O G L A S
za otuđenje pokretne stvari –vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac
u postupku javnog nadmetanja – licitacije

 

Raspisuje se Oglas za otuđenje pokretne stvari iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, za sledeće vozilo:

a) putničko vozilo marke ZASTAVA KORAL IN 1.1, u voznom stanju, 7B siva svetla metalizirana, broj šasije: VX1145A0001103118, broj motora: 128A0641609110, zapremina motora: 1116, benzin 98, godina proizvodnje: 2006, registracija istekla, datum prve registracije: 18.07.2006.godine.

POČETNA CENA: 35.200,00 dinara

Podaci o predmetu otuđenja: Pregled vozila navedenog pod tačkom a) može se izvršiti na parkingu Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, u ul.Kolarova br.6, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova a više informacija se mogu dobiti u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br.6. Kontakt osoba: Milena Krstić, telefon: 021/780-378.

Cena: Ponuđeni iznos cene za otuđenje vozila mora biti veći od početnog iznosa iz oglasa. Licitacioni korak u postupku javnog nadmetanja iznosi 2.000,00 dinara. Plaćanje se vrši odjednom, neposredno nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Kriterijumi za izbor najpovolјnijeg ponuđača: nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja-licitacije, vozilo se prodaje učesniku licitacije koji je ponudio najvišu cenu i koji je isplatio kupoprodajnu cenu.

Učesnici: Učesnici u postupku javnog nadmetanja mogu biti pravna i fizička lica.

Podnošenje prijave: Prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja - licitacije se podnose na posebnom obrascu koji se predaje pisarnici Opštine Bački Petrovac do 21.01.2022.godine najkasnije do 11,00 časova, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za Komisiju za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari-vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac“. Obrazac prijave se može preuzeti u pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, ili skinuti sa zvanične internet prezentacije Opštine Bački Petrovac.

Prijava za učešće u postupku javnog nadmetanja mora da sadrži:
- za fizička lica: ime i prezime, JMBG i adresu stanovanja
- za pravna lica: poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat.

Uz prijavu za učešće u postupku javnog nadmetanja se podnosi:
- za fizička lica fotokopija lične karte,
- za pravna lica rešenje o upisu u odgovarajući registar privrednih subjekata,
- uredno ovlašćenje za zastupanje (po potrebi),
- dokaz o uplati depozita.

Polaganje depozita: Za učešće u postupku javnog nadmetanja-licitacije utvrđuje se depozit u iznosu od 10 % od iznosa početne cene, koji se uplaćuje na račun br.840-776804-44 Op.uprava-pos.dep.licitacija, po modelu 97, poziv na broj 59-207, najkasnije do 20.01.2022.godine.

Održavanje postupka: Javno nadmetanje – licitacija će se sprovesti 21.01.2022.godine, u maloj sali zgrade Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, Bački Petrovac, sa početkom u 12,00 časova. Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim ako je u postupku učestvovao najmanje jedan učesnik.

Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku javnog nadmetanja - licitacije: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos cene za otuđenje pokretne stvari zadržava se uplaćeni depozit do potpisivanja kupoprodajnog ugovora i uračunava se u kupoprodajnu cenu. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos cene, depozit za učešće će se vratiti istog dana nakon sprovedenog postupka. Učesnik u postupku koji ne uplati kupoprodajnu cenu na dan potpisivanja kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

Objavlјivanje oglasa: Oglas će se objaviti dana 13.01.2022.godine na oglasnim tablama Opštine Bački Petrovac i mesnih zajednica, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac.

 

PREDSEDNICA KOMISIJE
Milena Nišić, spec.struk.ekon.

 

Obrazac prijave

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика