Poziv na javnu raspravu o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2014. god.

U skladu sa članom 116. tačka 1. i 117. stav 3. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009, 4/2011 i 14/2013), upućujem Vam poziv na javnu raspravu koja će se održati dana 17.12.2013. godine (utorak), u velikoj sali Skupštine opštine Bački Petrovac, ul. Kolarova 6, u Bačkom Petrovcu (na I spratu), sa početkom u 19,00 časova, gde će biti prezentiran i obrazložen 

- nacrt predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu. 

Pozivam Vas da se aktivno uključite u javnu raspravu u vezi ovog važnog opšteg akata Opštine Bački Petrovac, koji bi trebalo da bude donet na XVI sednici Skupštine opštine Bački Petrovac.
S poštovanjem.

       P R E D S E D N I K
      SKUPŠTINE OPŠTINE
      Dr Rajko Perić, dipl. ecc, s.r.
 

pdf1.gif Nacrt Odluke o budžetu za 2014 godinu - PRIHODI I OPŠTI RASHODI

pdf1.gif Nacrt Odluke o budžetu za 2014 godinu - POSEBAN DEO RASHODA

 

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика