Продужен рок конкурса за опрему за наводњавање до краја Октобра

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство мр Вук Радојевић уручио је данас нових 180 уговора корисницима бесповратних средстава остварених на конкурсу за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2016. години.

„Са овим улагањима, са задовољством могу да констатујем, биће обезбеђено наводњавање нових 2.016 хектара“, рекао је Вук Радојевић и подржао окупљене пољопривреднике у њиховој намери да се баве интензивном пољопривредном производњом, која због тога што је конкурентнија и економичнија, треба да буде модел успешнијег развоја пољопривреде.

Вредност данас потписаних уговора, односно инвестиције у опрему за наводњавање и бунаре, износи 168.543.361,00 динара, од чега је из буџета АП Војводине обезбеђено 52.883.595,00 динара.

Покрајински секретар за пољопривреду Вук Радојевић је нагласио да је, јуче усвојеним ребалансом буџета, за ову меру подршке, обезбеђено додатних 30 милиона динара, да се због тога конкурс продужава до краја октобра, и позвао физичка и правна лица, која имају регистровано пољопривредно газдинство, да искористе ову могућност и конкуришу за средства за наводњавање.

Нови кредити Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Покрајински фонд за развој пољопривреде расписао је конкурсе за доделу кредита за:

 

1. Набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне)

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, рок отплате 60 месеци, минималан износ од 1.000 до 40.000 евра, отплата у шестомесечним ануитетима:

- за погонске машине грејс период је 6 месеци уз учешће од 20%,

- за прикључне машине грејс период је 6 месеци, без учешћа.

Приоритет у додели кредита имаће учесници конкурса са предрачунима произвођача механизације и заступника страних фирми са овлашћеним сервисом као и учесници који до сада нису користили  кредите Фонда.

Конкурс механизација

Пријава механизација

 

2. Набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици)

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, рок отплате 24 месеци, грејс период 12 месеци, отплата у шестомесечним ануитетима, минималан износ од 1.000 до 15.000 евра.

Конкурс стакленици и пластеници

Пријава стакленици и пластеници

 

3. Набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, рок отплате 30 месеци, грејс период 12 месеци, отплата у шестомесечним ануитетима, минималан износ од 1.000 до 40.000 евра.

Конкурс наводњавање и бунари

Пријава наводњавање и бунари

 

4. Набавку кошница и опреме за пчеларство

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, минималан износ кредита од 1.000 до 20.000 евра, греј период од 24 месеца, рок отплате 18 месеци, отплата у шестомесечним ануитетима.

Конкурс пчеларство

Пријава пчеларство

 

5. Набавку квалитетне телади за тов у 2016. години

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, минималан износ кредита од 5.000 до 15.000 евра, рок отплате 15 месеци.

Корисник кредита се обавезује да целокупан износ врати једнократно након истека кредита.

Конкурс тов јунади

Пријава тов јунади

 

6. Набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, рок отплате 24 месеца, грејс период 12 месеци, минималан износ од 1.000 до 40.000 евра, отплата у шестомесечним ануитетима.

Конкурс противградне мреже

Пријава противградне мреже

 

Право учешћа имају физичка и правна лица са подручја АП Војводине, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити реализовани тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме ког буде одабрао учесник конкурса. Предрачуни учесника конкурса морају искључиво бити од добављача чија је основна делатност везана за предметну инвестицију.

Конкурс је отворен од 24. септембра до 17. октобра  2016. године.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика