Конкурси покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарствоКонкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2016. години

Средства за спровођење Годишњег програма мера за одгајивачки програм у АП Војводини за 2016. годину, у укупном износу од 60.000.000,00 динара користиће се за:

а) Спровођење мера одгајивачког програма у говедарству, свињарству, овчарству и козарству, живинарству, код копитара и у пчеларству;

б) пословима контроле спровођења програма.

Преузмите:


Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016.години

Циљ конкурса  за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине у 2016. години је подизање техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за опремање хладњача, набавку опреме за припрему, прање, полирање, чишћење, сортирање и паковање воћа, грожђа и поврћа, сушара за индустријско, зачинско и лековито биље и прераду уљарица.

Преузмите:


Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016.години

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине (удаљем тексту: Конкурс) јесте унапређивање пчеларске производње и производње меда у Аутономној покрајини Војводини (у даљем тексту АП Војводина).

Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство.

Преузмите:

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика