Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

 Контакт адресе и телефони јавних предузећа и установа

 

УСТАНОВЕ


Словачко војвођанско позориште Бачки Петровац, 

ул. Коларова бр. 2,
Тел. бр: 780 – 040 
Директор: ВИЕРА КРСТОВСКИ, мастер учитељ
JLIB_HTML_CLOAKING
http://svdivadlo.wix.com/divadlo


Библиотека «Штефан Хомола» Бачки Петровац, 
ул. Народне револуције бр. 9,
Телефон и фаx бр:781 – 335
ВД директор: АНА СПЕВАКОВА, проф.слов.језика
JLIB_HTML_CLOAKING


Здравствена установа Дом здравља «БАЧКИ ПЕТРОВАЦ» 

Бачки Петровац, ул. М. Тита бр. 3
Тел. бр: 780-094;  94 ; 780-124;  Фаx: 781-773
Директор: АНА БОЛДОЦКИ-ИЛИЋ, лекар опште медицине 
www.dzbackipetrovac.rs 
JLIB_HTML_CLOAKING


Центар за социјални рад Општине Бачки  Петровац 
Бачки Петровац, ул. Народне револуције бр. 5
Телефон и фаx бр: 780-057
Директор: БИЉАНА ДРАКУЛИЋ, дипл. психолог
JLIB_HTML_CLOAKING


Туристичка организација општине Бачки  Петровац 
ул. Маршала Тита бр. 4-6
Телефон и фаx бр: 780-478, 782-925
Директор: НЕБОЈША МАРУШИЋ, мастер економиста
www.turizambackipetrovac.rs 
JLIB_HTML_CLOAKING


Музеј војвођанских Словака
ул. Маршала Тита бр. 4-6, канцеларија бр. 19
Телефон и фаx бр: 781-377
Директор: АНКА СЕЧ-ПИНЋИР, дипл.етнолог-антрополог
www.muzeumslovakov.rs 
JLIB_HTML_CLOAKING


ЈАВНА И КОМУНАЛНА  ПРЕДУЗЕЋА


Јавно комунално предузеће ''Прогрес'' Бачки Петровац-у стечају
Законски заступник : Агенција за лиценцирање стечајних управника- повереник стечајни управник Павел Северињи
Тел: 062/8015905
E mail: JLIB_HTML_CLOAKING


Јавно комунално предузеће ''Комуналац'' Бачки Петровац
Бачки Петровац, Ул. Народне револуције бр.5
Телефони: 780-278 управа, 782-451 капела у Б. Петровцу, 782-452 водовод у Б. Петровцу, 785-185 радна јединица у Маглићу
Директор: ДУШКО ИЛИЋ дипл. економиста
Е маил: JLIB_HTML_CLOAKING
https://www.jkpkomunalac.co.rs


ДОО «ГЛОАКВАЛИС» ГЛОЖАН,  за комунално стамбене послове,
Гложан, Маршала Тита 58, 
Телефон бр:788-006
Директор: ЈАРОСЛАВ МАЦКО
JLIB_HTML_CLOAKING


ОБРАЗОВАЊЕ:


Гимназија «ЈАН КОЛАР» Бачки Петровац, 
ул. XИВ ВУСБ 12
Телефон и фаx бр:780 – 167, 780 – 326, 781 – 970
Директор: ЈАРМИЛА ВРБОВСКИ
www.jankolar.edu 
JLIB_HTML_CLOAKING


Интернат са ученичким домом Бачки Петровац, 
Ул. Фискултурна 15
Телефон и фаx бр:781 – 844, 781 – 845   
Управник: ПАВЕЛ ТУРАН


ОСНОВНЕ ШКОЛЕ:


«Јан Чајак» Б. Петровац, 
ул. Сладковичова бр. 2
Телефон и фаx бр: 780 – 039, 781 – 370
ВД директор: др ЗДЕНКА ДУДИЋ
www.jancajak.org 
JLIB_HTML_CLOAKING


«Ј. А. Коменски» Кулпин, 
ул. Маршала Тита 76
Телефон и фаx бр: 2286 – 013 
ВД директор: МИЉИНА ГРЊОВА
JLIB_HTML_CLOAKING
jak.edu.rs


«Ј. М. Драгутин» Гложан, 
Игралиште бб,
Телефон и фаx бр: 788 – 014
Директор: МИЛОШ КРСТОВСКИ
JLIB_HTML_CLOAKING
jmdragutin.edu.rs


«Ж. Зрењанин» Маглић,
И.Л.Рибара бр. 7 
Телефон бр:785 – 009,  фаx бр.: 785 – 636 
Директор: ДАРИНКА МИЛАНОВИЂ
JLIB_HTML_CLOAKING
zarzrenjanin.edu.rs


ПРЕДШКОЛСКА  УСТАНОВА

ПУ «ВЧИЕЛКА»  

Бачки Петровац
Ул. Јармочна бб
Телефон и фаx бр:780 – 189, 782 – 029
Директор: АНА ЛАЋАРАК
JLIB_HTML_CLOAKING
www.vcielka.rs

Гложан
Игралиште бб
Телефон и фаx бр:788 – 452

Маглић
Ул.  И. Л. Рибара 11,
Телефон и фаx бр:785 – 239

Кулпин
Школска 50
Телефон и фаx бр:2286 – 143