Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

 Контакт адресе и телефони јавних предузећа и установа

 

УСТАНОВЕ


Словачко војвођанско позориште Бачки Петровац, 

ул. Коларова бр. 2,
Тел. бр: 780 – 040 
ВД директор: ВИЕРА КРСТОВСКИ, мастер учитељ
JLIB_HTML_CLOAKING
http://svdivadlo.wix.com/divadlo


Библиотека «Штефан Хомола» Бачки Петровац, 
ул. Народне револуције бр. 9,
Телефон и фаx бр:781 – 335
Директор: АНА СПЕВАКОВА, проф.слов.језика
JLIB_HTML_CLOAKING


Здравствена установа Дом здравља «БАЧКИ ПЕТРОВАЦ» 

Бачки Петровац, ул. М. Тита бр. 3
Тел. бр: 780-094;  94 ; 780-124;  Фаx: 781-773
ВД директор: АНА БОЛДОЦКИ-ИЛИЋ, лекар опште медицине 
www.dzbackipetrovac.rs 
JLIB_HTML_CLOAKING


Центар за социјални рад Општине Бачки  Петровац 
Бачки Петровац, ул. Народне револуције бр. 5
Телефон и фаx бр: 780-057
ВД директор: БИЉАНА ДРАКУЛИЋ, дипл. психолог
JLIB_HTML_CLOAKING


Туристичка организација општине Бачки  Петровац 
ул. Маршала Тита бр. 4-6
Телефон и фаx бр: 780-478, 782-925
ВД директор: ЈАН ПАВЛИС, проф. физичког васпитања 
www.turizambackipetrovac.rs 
JLIB_HTML_CLOAKING


Музеј војвођанских Словака
ул. Маршала Тита бр. 4-6
Телефон и фаx бр: 780-478, 782-925
Директор: ПАВЕЛ ЧАЊИ
www.muzeumslovakov.rs 
JLIB_HTML_CLOAKING


ЈАВНА И КОМУНАЛНА  ПРЕДУЗЕЋА


 

Јавно комунално предузеће «ПРОГРЕС» БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

Бачки Петровац, Ул. Народне револуције бр. 5.,
Телефон и фаx бр: 780-278 директор, 782-450 секретар, 782-453 рачуноводство, 782-451 капела, 782-452 водовод
ВД директор: ЉУБОМИР КАБИЋ, дипл. правник 
www.jkpprogres.co.rs 
JLIB_HTML_CLOAKING


Јавно предузеће за комуналне и стамбене послове «КОМУНАЛАЦ» МАГЛИЋ
Маглић, Маршала Тита 46, 
Телефон и фаx бр:785-185
Директор: ДУШКО ИЛИЋ, дипл.ек. 
JLIB_HTML_CLOAKING


ДОО «ГЛОАКВАЛИС» ГЛОЖАН,  за комунално стамбене послове,
Гложан, Маршала Тита 58, 
Телефон бр:788-006
Директор: БРАНИСЛАВ ХУЂАН 
JLIB_HTML_CLOAKING


ОБРАЗОВАЊЕ:


Гимназија «ЈАН КОЛАР» Бачки Петровац, 

ул. XИВ ВУСБ 12
Телефон и фаx бр:780 – 167, 780 – 326, 781 – 970
Директор: Ана Медвеђова
www.jankolar.edu 
JLIB_HTML_CLOAKING


Интернат са ученичким домом Бачки Петровац, 
Ул. Фискултурна 15
Телефон и фаx бр:781 – 844, 781 – 845   
Управник: Ондреј Корош


ОСНОВНЕ ШКОЛЕ:


«Јан Чајак» Б. Петровац, 
ул. Сладковичова бр. 2
Телефон и фаx бр: 780 – 039, 781 – 370
ВД Директор: Власта Верле
www.jancajak.org 
JLIB_HTML_CLOAKING


«Ј. А. Коменски» Кулпин, 
ул. Маршала Тита 76
Телефон и фаx бр: 2286 – 013 
Директор: Јованка Зима 
JLIB_HTML_CLOAKING
jak.edu.rs


«Ј. М. Драгутин» Гложан, 
Игралиште бб,
Телефон и фаx бр: 788 – 014
Директор: Катарина Зима
JLIB_HTML_CLOAKING
jmdragutin.edu.rs


«Ж. Зрењанин» Маглић,

И.Л.Рибара бр. 7 
Телефон бр:785 – 009,  фаx бр.: 785 – 636 
Директор: Даринка Милановиђ
JLIB_HTML_CLOAKING
zarzrenjanin.edu.rs


ПРЕДШКОЛСКА  УСТАНОВА

ПУ «ВЧИЕЛКА»  

Бачки Петровац
   Ул. Јармочна бб
   Телефон и фаx бр:780 – 189, 782 – 029
   Direktor: Zuzana Pašić
JLIB_HTML_CLOAKING
www.vcielka.rs

Гложан
   Игралиште бб
   Телефон и фаx бр:788 – 452

Маглић
   Ул.  И. Л. Рибара 11,
   Телефон и фаx бр:785 – 239

Кулпин
   Школска 50
   Телефон и фаx бр:2286 – 143