Начелник општинске управе

Јарослава Чањи Јевић, дипл. прав.
Рођена 05.06.1980 у Новом Саду.
Основну школу “Јан Чајак” као и Гимназију “Јан Колар” завршила је у Бачком Петровцу.
Дипломирала је на Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду.
Правосудни испит је положила 2012. године.
Члан је Српске напредне странке од 2017. године.
По националности Словакиња, удата, мајка Виктора и Теодора.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика