Општинско веће

  Чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац су:

1. СРЂАН СТОЈАНОВИЋ из Маглића, Ђуре Салаја бр. 2,
за област: пољопривреда;

2. МИЦХАЛ ХАТАЛА из Гложана, Републичка бр. 60,
за област: друштвене делатности;

3. ОНДРЕЈ БОВДИШ из Бачког Петровца, Грегора Тајовског бр. 17,
за област: привреда, комуналне делатности и локална инфраструктура;

4. БОЈАНА ИЛИШЕВИЋ, мастер учитељ из Маглића, Симе Шолаје бр. 71.
за област: туризам, трговина, угоститељство и родна равноправност;
 

5. ГАВРА ГОВОРЧИН из Кулпина, Републичка бр. 6,
за област: борачка и социјална питања.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика