Скупштина општине

 

Председник СО:
др ЈАН ЈОВАНКОВИЧ
(изабран на конститутивној седници СО-е одржаној дана 21.08.2020. године)

Заменик председника СО:
др ЈАН ШУЉАН
(изабран на конститутивној седници СО-е одржаној дана 21.08.2020. године)

Секретар СО:
ПАВЕЛ СЕВЕРИЊИ, мастер прав.
(постављен на 14. седници СО-е одржаној 29.09.2021. године)I. СПИСАК ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ (ПОЛИТИЧКА ПРИПАДНОСТ И ПОТВРÐИВАЊЕ МАНДАТА)

- са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

1. Јан ШуЉан, Бачки Петровац - мандат потврђен 21.08.2020.године
2. Татиана Вујачић, Бачки Петровац, Лењинова 14 - мандат потврђен 21.08.2020.године
3. Бранислав Козаров, Кулпин - мандат потврђен 21.08.2020.године
4. Бранислав Хуђан, Гложан - мандат потврђен 21.08.2020.године
5. Драгица Пејковић, Бачки Петровац - мандат потврђен 21.08.2020.године
6. Верослава СЉука Церовски, Бачки Петровац - мандат потврђен 21.08.2020.године
7. Лазар Попадић, Кулпин - мандат потврђен 21.08.2020.године
8. Драган Крчмар, Маглић - мандат потврђен 21.08.2020.године
9. Јелена Нинковић, Маглић - мандат потврђен 21.08.2020.године
10. Жељко Босанчић, Маглић - мандат потврђен 18.09.2020. године
11. Момчило Гагић, Кулпин - мандат потврђен 18.09.2020. године

- са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС)“

12. Јан Јованкович, Бачки Петровац - мандат потврђен 21.08.2020.године
13. Рајко Перић, Маглић - мандат потврђен 21.08.2020.године
14. Татиана Носаљ, Бачки Петровац - мандат потврђен 29.01.2021.године

- са изборне листе ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ – УЈЕДИЊЕНИ ЗА ДЕМОКРАТСКИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ (ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ, ВОЈВОЂАНСКА ПАРТИЈА, ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ)

15. Јан Чани, Бачки Петровац - мандат потврђен 21.08.2020.године

- са изборне листе ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – МИРОСЛАВ ЧЕМАН ЧЕПСИ

16. Мирослав Чеман, Кулпин - мандат потврђен 21.08.2020.године
17. Срђан Илијевски, Маглић - мандат потврђен 21.08.2020.године
18. Немања Појужина, Маглић - мандат потврђен 21.08.2020.године
19. Јармила Балажова, Кулпин - мандат потврђен 21.08.2020.године
20. Ондреј Фекете, Гложан - мандат потврђен 21.08.2020.године
21. Дарко Стојановић, Бачки Петровац - мандат потврђен 21.08.2020.године
22. Мирослав Ступавски, Кулпин - мандат потврђен 21.08.2020.године
23. Анна Стојановић, Бачки Петровац - мандат потврђен 21.08.2020.године
24. Каролина Цхалупка, Кулпин - мандат потврђен 18.09.2020. године

- са изборне листе НЕСТРАНАЧКИ И УЈЕДИЊЕНИ ОБИЧНИ ЉУДИ

25. Мартина Мартинко Саболчки, Бачки Петровац - мандат потврђен 21.08.2020.године

II. ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ ОБРАЗОВАНЕ ПРИ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
1. Српска напредна странка – шеф одборничке групе: Драгица Пејковић, заменик шефа одборничке групе: Жељко Босанчић, чланови одборничке групе: Јан ШуЉан, Татиана Вујачић, Бранислав Козаров, Бранислав Хуђан, Верослава СЉука Церовски, Лазар Попадић, Драган Крчмар, Јелена Нинковић.
2. Социјалистичка партија Србије – шеф одборничке групе Рајко Перић, заменик шефа одборничке групе Небојша Марушић, члан одборничке групе: Јан Јованкович.

3. Јединствена Србија – Драган Марковић Палма – шеф одборничке групе: Немања Појужина, заменик шефа одборничке групе: Срђан Илијевски, члан одборничке групе: Дарко Стојановић.

4. За наше грађане – Пре нашицх обчанов – шеф одборничке групе: Ондреј Фекете, заменик шефа одборничке групе: Јан Чани, члан одборничке групе: Момчило Гагић.

III. СТАЛНА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ И ЧЛАНОВИ ИСТИХ
1. Комисија за административно-мандатна питања: Драгица Пејковић - председница, Ондреј Фекете, Небојша Марушић (изабрани на ИИ седници СО-е дана 21.08.2020. године);
2. Комисија за привреду, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине: Чедомир Стојановић, Вук Вученовић, Даниела Халупка, Борислав Маринковић, Ондреј Фекете, Јан Јованкович, Татиана Носаљ (изабрани на 3. седници СО-е, дана 18.09.2020. године);
3. Комисија за буџет и финансије: Лазар Попадић, Самуел Шуљан, Драгица Пејковић, Мирослав Чеман, Бранислав Цеснак, Небојша Марушић, Јан Јованкович (изабрани на 3. седници СО-е, дана 18.09.2020. године);
4. Комисија за друштвене делатности: Јелена Стојковић, Ивана Ожват, Александар Љубобратовић, Стефан Марјановић, Александра Краљик (изабрани на 3. седници СО-е, дана 18.09.2020. године);
5. Комисија за прописе, представке и притужбе и примопредају дужности и службених аката: Татиана Вујачић – председница, Верослава Сљука Церовски - заменица председнице, Бранислав Козаров, Немања Појужина, Михал Сич (изабрани на 2. седници СО-е дана 21.08.2020. године, односно на 11. седници СО-е дана 26.05.2021. године);
6. Комисија за кадровска питања и радне односе: Лазар Попадић, Бранислав Хуђан, Драган Крчмар, Рајко Перић, Иван Забунов (изабрани на ИИ седници СО-е дана 21.08.2020. године);
7. Комисија за планове: Милан Анушјак – председник, Јан Пажитнаи, Мирослав Частвен, Јан Варга, Небојша СтојисавЉевић, Јамушаков М. Људмила, Кордић С. Зоран (изабрани на 4. седници СО-е, дана 09.10.2020. године);
8. Комисија за признања: Андрејка Ракочевић, Јелена Нинковић, Катарина Мелегова Мелицхова, Јасмина Ковачевић, Марко Прерадовић (изабрани на 3. седници СО-е, дана 18.09.2020. године);
9. Комисија за питања располагања непокретним стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац: Ивана Везмар, Андреј Штефанидес, Растислав Павлов, Зоран Бјекић, Бранислав Цеснак (изабрани на 3. седници СО-е, дана 18.09.2020. године, односно на 10. седници СО-е, дана 24.03.2021. године);
10. Изборна комисија Општине Бачки Петровац: Предраг Бојанић из Маглића, Иве Лоле Рибара 30 (СНС) – председника, Јарослава Чањи Јевић из Бачког Петровца, Бранислава Мокића 14 (СНС) - заменик председника, Соња Ђуриш из Гложана, ВеЉка Влаховића 15 (СНС) – члан, Јан Хуђан из Гложана, Јозефа Марчока 38 (СНС) - заменик члана, Зденка Томан из Бачког Петровца, Хробова За (СНС) – члан, Самуел ШуЉан из Бачког Петровца, Светоплукова 10 (СНС) - заменик члана, Драган Барањи из Маглића, Боре Продановића 92 (СПС) – члан, Никола Прерадовић из Маглића, Ћирпанова 84 (СПС) - заменик члана, Данијела Человски из Кулпина, Масарикова 40  (ЈС) – члан, Ана Пећковски из Кулпина, Првомајска 84 (ЈС) - заменик члана, Мирослав Зорњан из Кулпина, Ледине 48 (ЈС) – члан, Алена Милијић из Бачког Петровца, Новосадска 46 (ЈС) - заменик члана, Милан Медић из Маглића, Димитрија Туцовића 5а (самостални) – члан, Јурај Червенак из Гложана, Масарикова 2 (ГГ) - заменик члана, Владислав Тарноци из Новог Сада, Булевар Цара Лазара 69/29 – секретар, Душан Рашета из Бачког Петровца, Кузмањова 10 - заменик секретара. (изабрани на 19. седници СО-е, дана 11.02.2022. године);
11. Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац: Андрејка Ракочевић – председник, Душан Рашета – члан, Даниела Халупка – члан, Гавра Говорчин – члан, Небојша Ристић – члан (именовани на 3. седници СО-е, 18.09.2020. године, односно на 12. седници СО-е, одржаној 18.06.2021. године).

IV. ПОСЕБНА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
1. Савет за младе: Татјана Шукић, Соња Ђуриш, Миљана Адамовић, Павел Пвљињи, Андреа Хашка, Јасмина Ковачевић, Стефан Марјановић (изабрани на 3. седници СО-е, 18.09.2020. године.);
2. Савет за родну равноправност: Ана Хорватова, Јан Ломен, Ивана Везмар, Јармила Балажова, Марина Шандор, Сузана Прерадовић, Стефан Јелачић (изабрани на 3. седници СО-е, 18.09.2020. године);
3. Савет за здравље: др Татјана Деман Јаворник, Ана Медоварски, Ана Грекса, Валериа Фабиан Потфај, Ана Моравек, Зденка Томан, Ана Лаћарак, Драгица Јовишевић, Исидора Голубовић (именовани на 5. седници СО-е, одржаној 06.11.2020. године);
4. Савет за праћење примене Етичког кодекса: Борислав Цакић, Јарослав Андрашик, Катарина Мелегова-Мелихова - председница, Зденко Хорват, Јарослав Макиш (изабрани на 8. седници СО-е, 01.02.2013. г.);
5. Савет за међунационалне односе: Бранка Штрба (представница Срба), Милош Бекић (представник Срба), Катарина Мелегова-Мелихова (представница Словака), Др. Самуел Человски (представник Словака), Татиана Вујачић - председница (представница Словака), Драган Дражић – зам. председнице (представник Хрвата), Мирослав Нецић (представник Рома), Ана Медвеђова (представница Мађара) (изабрани на 9. седници СО-е, 28.12.2016. године, односно на 17. седници СО-е, 22.12.2017. године);
6. Општински савет родитеља за школску 2021/2022 годину: Милина Сантрач – представник СР Гимназије „Јан Колар“, Данијела Чичовац – заменица представнице СР Гимназије „Јан Колар“, Љиљана Стошић – представница СР ОШ „Јан Чајак“, Вјерослава Струхарова – заменица представнице СР ОШ „Јан Чајак“, Даниела Человски – представница СР ОШ „Јан Амос Коменски“, Ана Пећковски – заменица представнице СР ОШ „Јан Амос Коменски“, Ана Срнка – представница СР ОШ „Јозеф Марчок Драгутин“, Мирослав Павчок – заменик представнице ОШ „Јозеф Марчок Драгутин“, Милана Ðукић – представница СР ОШ „Жарко Зрењанин“, Јасмина Ковачевић – заменица представнице ОШ „Жарко Зрењанин“, Валерија Потфај Фабиан – представница СР ПУ „Вчиелка“, Андреа Медић – заменица представнице СР ПУ „Вчиелка“ (именовани на 15. седници СО-е, одржаној 22.11.2021. године);


7. Комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница: Предраг Бојанић – председник, Јарослава Чањи Јевић – заменик председника, Милана Ђукић – члан, Драган Крчмар – заменик члана, Драган Барањи – члан, Стефан Марјановић – заменик члана, Кристина Бенка Стојисављевић – секретар, Винка Марјановић – заменик секретара (именовани на 3. седници СО-е, одржаној 18.09.2020. године);
8. Другостепена комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница: Павел Северињи – председник, Немања Миљевић – заменик председника, Милена Крстић – члан, Ана Ђемровски – заменик члана, Александра Кралик – члан, Бојана Илишевић – заменик члана, Јасмина Варга – секретар, Марија Ковач Кисеља – заменик секретара (именовани на 3. седници СО-е, одржаној 18.09.2020. године, односно на 11. седници СО-е дана 26.05.2021. године);
9. Савет за јавну безбедност Општине Бачки Петровац: Јасна Шпрох – председник, др Јан Јованкович – заменик председника, Зузана Тарноци, Вукашин Иванишевић, др Ана Болдоцки Илић, Биљана Дракулић, Татјана Церовски, Мариа Ловреова, Јармила Врбовски, Ондреј Бовђиш, Марица Стојановић, Бранислав Хуђан, Мирослав Чеман (изабрани на 3. седници СО-е, одржаној 18.09.2020. године);
10. Општински штаб за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац: Јасна Шпрох – командант, Срђан Симић – заменик команданта, Никола Говорчин - начелник штаба, Ана Болдоцки Илић, Јарослав Ушјак, Милан Штрба, Татиана Церовски, Ондреј Бовђиш, Душан Рашета, Вукашин Иванишевић, Срђан Стојановић, Душко Лукач, Душко Илић, Татјана Забунов, Биљана Дракулић, Јан Тордаји, Татиана Милина Туранова, Недељко Недељковић, Јармила Врбовска, др Зденка Дудић, Милина Грњова, Милош Крстовски, Даринка Милановић, Ана Лаћарак, др Јан Јованкович (постављени на 3. седници СО-е, одржаној дана 18.09.2020. године, односно 6. седници СО-е, одржаној дана 04.12.2020. године).

V. ПРИВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
1. Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Бачки Петровац: Срђан Симић – председник, Бошко Богуновић – заменик председника, Самуел Шуљан – члан, Ана Ђемровски – члан, Мирослав Бењик – члан, Јелена Жагрић – члан, Јарослава Чањи Јевић – члан, Ондреј Бовдиш – члан (изабрани на 3. седници СО-е, одржаној 18.09.2020. године);
2. Комисија за спровођење поступка комасације земљишта у Општини Бачки Петровац –
к.о. Кулпин: - Павел Северињи – зам. председника, Славољуб Нинковић – члан (наделитељ), Србољуб Орловић – зам. члана, Петар Станић – члан, Јан Чапеља – зам. члана, Аурела Шимудварац-Лучи – члан, Мирослава Червена – зам. члана, Бранислав Цеснак – члан, Јан Халупка – зам. члана, Јан Трпински – члан, Владимир Зима – зам. члана, Стеван Коларски – члан, Мирослав Ступавски – зам. члана (именовани на 19, 42. 26. односно 31. седници СО-е, одржаној 29.12.2009. 21.03.2012. 27.03.2019. односно 17.10.2019. године);
3. Комисија за спровођење поступка комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – к.о. Бачки Петровац: Павел Северињи – председник, Миодраг Јакимовски – члан (наделитељ), Ђура Галамбош – заменик члана (помоћник наделитеља), Јан Трпка – члан, Србољуб Орловић – заменик члана, Јан Триашка – члан, Михал Дорча – заменик члана, Мирослава Червена – члан, Маја Червенак – заменик члана, Владимир Сикора – члан, Павел Тордаји мл. – заменик члана, Габријел Паулини – члан, Мирослав Ђемровски – заменик члана, Даниел Спевак – члан, Јан Варга – заменик члана, Јанко Лабат – члан, Јан Ушјак – заменик члана (именовани на 16. седници СО-е, одржаној 30.12.2013. године, 29. седници СО-е, одржаној 25.09.2015. године, 30. седници СО-е, одржаној 27.11.2015. године, на 7. седници СО-е, одржаној 26.10.2016. године, 16. седници СО-е, одржаној 29.11. 2017. године, 21. седници СО-е, одржаној 19.09.2018. године, 5. седници СО-е одржаној 06.11.2020. године).
4. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини: Небојша Марушић – председник, Маја Спевак – члан, Павел Северињи – члан, Јасмина Анушић – члан, Немања Попадић – члан, Јелена Жагрић – члан, др Рајко Перић – члан, Љубослав Хатаља – члан (именовани на 3. седници СО-е, одржаној 18.09.2020. године).

VI. ДИРЕКТОРИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И СЛУЖБИ, ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

- ВИЕРА КРСТОВСКИ, мастер учитељ – директорка Позоришта „Словенскé војводинскé дивадло“ - Словачко војвођанско позориште у Бачком Петровцу (именована на 22. седници СО-е, одржаној 31.10.2018. године, на период од четири године од дана именовања);
- АНА СПЕВАК, проф. словачког језика и књижевности– директорка Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу (именована на седници СО-е, одржаној 24.06.2022. г., на период од четири године од дана именовања);
- АНА ЛАЋАРАК, васпитач у предшколском васпитању и образовању – директорка Предшколске установе „Вчиелка“ у Бачком Петровцу (именована Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 119-01-00067/2020-07/351 од 14.10.2020. године, ступила на дужност 17.10.2020. године);
БИЉАНА ДРАКУЛИЋ, дипл. психолог – в.д. директора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац (именована на 15. седници СО-е, одржаној 22.11.2021. г., на период од шест месеци од дана именовања);


- НЕБОЈША МАРУШИЋ, мастер економиста – директор Туристичке организације Општине Бачки Петровац (именован на 12. седници СО-е, одржаној 18.06.2021. године, на период од 4 године од дана именовања);
- ДУШКО ИЛИЋ, дипл. економиста – в.д. директор Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Бачки Петровац (именован на 14. седници СО-е, одржаној 29.09.2021. године, на период од 6 месеци од дана именовања);
- АНКА СЕЧ-ПИНЋИР, дипл. етнолог - антрополог – в.д. директор Музеја војвођанских Словака (именована на 15. седници СО-е, одржаној 22.11.2021. г., на период од шест месеци од дана именовања).

VII. ЧЛАНОВИ УПРАВНИХ - ШКОЛСКИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА, ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
- Чланови Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац: Ана Хорват, Милана Ђукић, Владимир Хуђан, Милота Струхар, Станислава Валентик (именовани на 6. седници СО-е, одржаној 04.12.2020. г.);
- Чланови Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола" Бачки Петровац: Анна Бовдишова, Даниел Хуђан, Олина Дорчова (именовани на 6. седници СО-е, одржаној 04.12.2020. г.);
- Чланови Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Бачки Петровац: Андрејка Ракочевић – председница, Зоран Бјекић, Сабо Марина (именовани на 3. седници СО-е, одржаној 18.09.2020. године, односно на 15. седници СО-е, одржаној 22.11.2021. године);


- Чланови Управног одбора Позоришта „Slovenské vojvodinské divadlo - Словачко војвођанско позориште у Бачком Петровцу: Зденка Томан, Александра Бовђиш, Ана Видова, Ондреј Бовђиш, Ондреј Мишћец (именовани на 6. седници СО-е, одржаној 04.12.2020. г.);
- Чланови Надзорног одбора Позоришта „Slovenské vojvodinské divadlo" - Словачко војвођанско позориште у Бачком Петровцу: Мариа Хриц, Љубослав Хатаља, Мирослава Блажић (именовани на 6. седници СО-е, одржаној 04.12.2020. г.);
-Чланови Управног одбора Музеја војвођанских Словака: Јарослав Микловиц – председник, Марјан Каравла, Ива Вукић, Ана Легињ, Дарко Валенћик  (именовани на ИВ седници СО-е, одржаној 09.10.2020. г.);
-Чланови Надзорног одбора Музеја војвођанских Словака: Владимир Мелих – председник, Ана Андрејић, Даниел Спевак (именовани на ИВ седници СО-е, одржаној 09.10.2020. г.);
- Чланови Управног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац: Бојана Илишевић – председница, Зоран Бјекић, Јан Ломен, Валериа Потфај Фабиан, Ана Шимовичова (именовани на ИВ седници СО-е, одржаној 09.10.2020. године, односно на 5. седници СО-е, одржаној 06.11.2020. године);
- Чланови Надзорног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац: Небојша Марушић – председник, Соња Ђуриш, Анђелка СавуЉић (именовани на 4. седници СО-е одржаној 09.10.2020. године, односно на 5. седници СО-е, одржаној 06.11.2020. године);
- Чланови Управног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац: Ондреј Бовдиш – председник, Драган БараЊи, Стефан Јелачић, Људовит Дудок, Момчило Гагић (именовани на 4. седници СО-е, одржаној 09.10.2020. године, односно на 5. седници СО-е, одржаној 06.11.2020. године, односно на 10. седници СО-е, одржаној 24.03.2021. године, односно на 11. седници СО-е дана 26.05.2021. године, односно на 12. седници СО-е, одржаној 18.06.2021. године);
- Чланови Надзорног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац: Даниел Спевак – председник, Саша Пећковски, Чедомир Стојановић (именовани на 4. седници СО-е, одржаној 09.10.2020. године, односно на 5. седници СО-е, одржаној 06.11.2020. године, односно на 10. седници СО-е, одржаној 24.03.2021. године);

- Чланови Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу: Ивана Ожват, Андреа Голубовић, Владимир Мелих, Татиана  Вујачић,  Јасмина Варга, Кристина Креко, Јана Лачок, Татјана Тополска, Јарослав Грња (именовани на 22. седници СО-е, одржаној дана 24.06.2022. године);


- Чланови Школског одбора ОШ „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу: Милинка Крајчикова, Јан Бенда, Власто Петраш, Анка Сеч-Пинћир, Весна Зућновић, Маја Дир, Зденка Томан, Јан Ломен, Кристина Пешкир (именовани на 12. седници СО-е, одржаној 18.06.2021. године);
- Чланови Школског одбора ОШ „Јан Амос Коменски“ у Кулпину: др Горан Милинков, Миријана Косовац, Јарослав Пећковски, Наталија Ширкова, Верослава Сљука Церовски, Ана Коруниакова, Радослав Коларски, Данушка Галађикова, Радмила Радановић (именовани на 22. седници СО-е, одржаној 24.06.2022. године);

- Чланови Школског одбора ОШ „Јозеф Марчок Драгутин“ у Гложану: Михал Хатаља, Соња Ђуриш, Катарина Добрик, Властислав Бенка, Мирослав Павчок, Весна Захорец, Јан Хансман, Елена Крошлак, Марија Бартош - Корчокова (именовани на 22. седници СО-е, одржаној 24.06.2022. године);

- Чланови Школског одбора ОШ „Жарко Зрењанин“ у Маглићу: Александар Стојковић, Јелена Стојковић, Јована Илишевић, Светлана Штрбац, Јасмина Ковачевић, Марија Антонијевић, Саша Илић, Весна Игњатовић, Милана Ландуп (именовани на 22. седници СО-е, одржаној 24.06.2022. године);


- Чланови Управног одбора Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац: Маја Спевак, Ивана Ожват, Јан Павлис, Хана Павлова, Валериа Потфај Фабиан, Стефан Кецман, Александра Пуцовски, Богомирка Жагрић, Станислава Милин (именовани на 6. седници СО-е, одржаној 04.12.2020. г.).

VIII. ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
- ВЛАДИСЛАВ ТАРНОЦИ, дипл. прав. (постављен на 5. седници СО-е, одржаној 06.11.2020. године).

IX. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
- Избори за чланове Савета Месне заједнице Бачки Петровац спроведени 01.08.2021. године;
- Избори за чланове Савета Месне заједнице Маглић спроведени 01.08.2021. године;
- Избори за чланове Савета Месне заједнице Кулпин спроведени 21.06.2020. године;
- Избори за чланове Савета Месне заједнице Гложан спроведени 09.05.2021. године.

Н а п о м е н а :

-  Подаци ажурирани закључно са 07.06.2023. године.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                                         Павел Северињи, маст. прав., с.р.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика