Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

Председник СО:
др ЈАН ЈОВАНКОВИЧ
(изабран на конститутивној седници СО-е одржаној дана 21.08.2020. године)

Заменик председника СО:
др ЈАН ШУЉАН
(изабран на конститутивној седници СО-е одржаној дана 21.08.2020. године)

Секретар СО:
РАСТИСЛАВ ЛАБАТ, дипл. прав.
(постављен на конститутивној седници СО-е одржаној 21.08.2020. године)

I. СПИСАК ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ (ПОЛИТИЧКА ПРИПАДНОСТ И ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА)

- са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

1. Јан Шулјан, Бачки Петровац - мандат потврђен 21.08.2020.године
2. Татиана Вујачић, Бачки Петровац, Лењинова 14 - мандат потврђен 21.08.2020.године
3. Бранислав Козаров, Кулпин - мандат потврђен 21.08.2020.године
4. Бранислав Хуђан, Гложан - мандат потврђен 21.08.2020.године
5. Драгица Пејковић, Бачки Петровац - мандат потврђен 21.08.2020.године
6. Верослава Слјука Церовски, Бачки Петровац - мандат потврђен 21.08.2020.године
7. Лазар Попадић, Кулпин - мандат потврђен 21.08.2020.године
8. Драган Крчмар, Маглић - мандат потврђен 21.08.2020.године
9. Јелена Нинковић, Маглић - мандат потврђен 21.08.2020.године
10. Жељко Босанчић, Маглић - мандат потврђен 18.09.2020. године
11. Момчило Гагић, Кулпин - мандат потврђен 18.09.2020. године

- са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС)“

12. Јан Јованкович, Бачки Петровац - мандат потврђен 21.08.2020.године
13. Рајко Перић, Маглић, Боре Продановића 14 - мандат потврђен 21.08.2020.године
14. Небојша Марушић, Маглић - мандат потврђен 21.08.2020.године

- са изборне листе ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ – УЈЕДИЊЕНИ ЗА ДЕМОКРАТСКИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ (ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ, ВОЈВОЂАНСКА ПАРТИЈА, ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ)

15. Јан Чани, Бачки Петровац - мандат потврђен 21.08.2020.године

- са изборне листе ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – МИРОСЛАВ ЧЕМАН ЧЕПСИ

16. Мирослав Чеман, Кулпин - мандат потврђен 21.08.2020.године,
17. Срђан Илијевски, Маглић - мандат потврђен 21.08.2020.године
18. Немања Појужина, Маглић - мандат потврђен 21.08.2020.године
19. Јармила Балажова, Кулпин - мандат потврђен 21.08.2020.године
20. Ондреј Фекете, Гложан - мандат потврђен 21.08.2020.године
21. Дарко Стојановић, Бачки Петровац - мандат потврђен 21.08.2020.године
22. Мирослав Ступавски, Кулпин - мандат потврђен 21.08.2020.године
23. Анна Стојановић, Бачки Петровац - мандат потврђен 21.08.2020.године
24. Каролина Цхалупка, Кулпин - мандат потврђен 18.09.2020. године

- са изборне листе НЕСТРАНАЧКИ И УЈЕДИЊЕНИ ОБИЧНИ ЉУДИ

25. Мартина Мартинко Саболчки, Бачки Петровац - мандат потврђен 21.08.2020.године

II. ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ ОБРАЗОВАНЕ ПРИ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
1. Српска напредна странка – шеф одборничке групе: Драгица Пејковић, заменик шефа одборничке групе: Жељко Босанчић, чланови одборничке групе: Јан Шулјан, Татиана Вујачић, Бранислав Козаров, Бранислав Хуђан, Верослава Слјука Церовски, Лазар Попадић, Драган Крчмар, Јелена Нинковић, Момчило Гагић.
2. Социјалистичка партија Србије – шеф одборничке групе Рајко Перић, заменик шефа одборничке групе Небојша Марушић, члан одборничке групе Јан Јованкович.

III. СТАЛНА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ И ЧЛАНОВИ ИСТИХ
1. Комисија за административно-мандатна питања: Драгица Пејковић - председница, Ондреј Фекете, Небојша Марушић (изабрани на ИИ седници СО-е дана 21.08.2020. године)
2. Комисија за привреду, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине: Чедомир Стојановић, Вук Вученовић, Даниела Халупка, Борислав Маринковић, Ондреј Фекете, Јан Јованкович, Татиана Носаљ (изабрани на 3. седници СО-е, дана 18.09.2020. године)
3. Комисија за буџет и финансије: Лазар Попадић, Самуел Шуљан, Драгица Пејковић, Мирослав Чеман, Бранислав Цеснак, Небојша Марушић, Јан Јованкович (изабрани на 3. седници СО-е, дана 18.09.2020. године)
4. Комисија за друштвене делатности: Јелена Стојковић, Ивана Ожват, Александар Љубобратовић, Стефан Марјановић, Александра Краљик (изабрани на 3. седници СО-е, дана 18.09.2020. године)
5. Комисија за прописе, представке и притужбе и примопредају дужности и службених аката: Татиана Вујачић – председница, Верослава Сљука Церовски - заменица председнице,  Бранислав Козаров, Немања Појужина, Михал Сич (изабрани на 2. седници СО-е дана 21.08.2020. године, односно на 11. седници СО-е дана 26.05.2021. године);
6. Комисија за кадровска питања и радне односе: Лазар Попадић, Бранислав Хуђан, Драган Крчмар, Рајко Перић, Иван Забунов (изабрани на ИИ седници СО-е дана 21.08.2020. године)
7. Комисија за планове: Милан Анушјак - председник, Милота Шушерски, Небојша Стојисављевић, Иван Тамаш, Мирослав Частвен, Јан Варга, Људмила Јамушаков (изабрани на 6. седници СО-е, дана 29.09.2016. године односно, на 18. седници СО-е, дана 19.03.2018. године, односно на 32. седници СО-е, дана 29.11.2019. године)
8. Комисија за признања: Андрејка Ракочевић, Јелена Нинковић, Катарина Мелегова Мелицхова, Јасмина Ковачевић, Марко Прерадовић (изабрани на 3. седници СО-е, дана 18.09.2020. године)
9. Комисија за питања располагања непокретним стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац: Ивана Везмар, Андреј Штефанидес, Растислав Павлов, Јан Мелег, Зоран Бјекић (изабрани на 3. седници СО-е, дана 18.09.2020. године)
10. Изборна комисија Општине Бачки Петровац: Душан Рашета – председник, Павел Северињи – заменик председника, Мариа Хриц – члан, Милина Кишгеци – заменик члана, Маја Спевак – члан, Зденка Томан – заменик члана, Соња Ђуриш – члан, Самуел Шуљан – заменик члана, Кристина Пешкир – члан, Властислав Шпрох – заменик члана, Данијела Человски – члан, Ана Пећковски – заменик члана, Бранислав Куштра – члан, Мирослав Зорњан – заменик члана, Јасна Церовски – члан, Алена Милијић – заменик члана, Спасоје Проданов – члан, Мартин Носал – заменик члана, Бранислав Кевенски – члан, Мирко Богдановић – заменик члана, Мирослав Спевак – члан, Мирослав Кокавец – заменик члана, Јана Копчок Гањиова – члан, Мирослав Кевенски – заменик члана, Зоран Бјекић – члан, Зорослав Бртка – заменик члана, Ирена Илић – члан, Јан Дубовски – заменик члана, Милина Лабат – члан, Винка Марјановић – заменик члана, Јан Хуђан – члан, Самуел Снида – заменик члана, Растислав Лабат – секретар, Ана Ђемровски – заменик секретара (именовани на 34. седници СО-е, дана 26.05.2020. године)
11. Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац: Андрејка Ракочевић – председник, Душан Рашета – члан, Даниела Халупка – члан, Зоран Бјекић – члан, Гавра Говорчин – члан (именовани на 3. седници СО-е, 18.09.2020. године)

IV. ПОСЕБНА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
1. Савет за младе: Татјана Шукић, Соња Ђуриш, Миљана Адамовић, Павел Пвљињи, Андреа Хашка, Јасмина Ковачевић, Стефан Марјановић (изабрани на 3. седници СО-е, 18.09.2020. године.)
2. Савет за родну равноправност: Ана Хорватова, Јан Ломен, Ивана Везмар, Јармила Балажова, Марина Шандор, Сузана Прерадовић, Стефан Јелачић (изабрани на 3. седници СО-е, 18.09.2020. године)
3. Савет за здравље: Јасна Шпрох, Валерија Фабиан - Потфај, Ана Медоварски, Милина Кишгеци, Драгица Јовишевић, др Татјана Деман-Јаворњик, Исидора Голубовић, Зузана Пашић, Ана Грекса (изабрани на 16. седници СО-е, одржаној 29.11.2017. г., 19. седници СО-е, одржаној 12.06.2018. г. односно на 22. седници СО-е, одржаној 31.10.2018. г.)
4. Савет за праћење примене Етичког кодекса: Борислав Цакић, Јарослав Андрашик, Катарина Мелегова-Мелихова - председница, Зденко Хорват, Јарослав Макиш (изабрани на 8. седници СО-е, 01.02.2013. г.)
5. Савет за међунационалне односе: Бранка Штрба (представница Срба), Милош Бекић (представник Срба), Катарина Мелегова-Мелихова (представница Словака), Др. Самуел Человски (представник Словака), Татиана Вујачић - председница (представница Словака), Драган Дражић – зам. председнице (представник Хрвата), Мирослав Нецић (представник Рома), Ана Медвеђова (представница Мађара) (изабрани на 9. седници СО-е, 28.12.2016. године односно на 17. седници СО-е, 22.12.2017. године)
6. Општински савет родитеља за школску 2019/2020 годину Блаженка Анушјак – представница СР Гимназије „Јан Колар“, Саша Илић – заменица представнице СР Гимназије „Јан Колар“, Весна Збућновић – представница СР ОШ „Јан Чајак“, Вјерослава Струхарова – заменица представнице СР ОШ „Јан Чајак“, Ана Шушерски – представница СР ОШ „Јан Амос Коменски“, Ана Матић – заменица представнице СР ОШ „Јан Амос Коменски“, Иван Галамбош – представник СР ОШ „Јозеф Марчок Драгутин“, Мирослав Пагач – заменик представника ОШ „Јозеф Марчок Драгутин“, Јелена Петковић – представница СР ОШ „Жарко Зрењанин“, Марија Антонијевић – заменица представнице ОШ „Жарко Зрењанин“, Марија Орос – представница СР ПУ „Вчиелка“, Виера Крстовски – заменица представнице СР ПУ „Вчиелка“ (именовани на 30. и 33. седници СО-е, одржаним дана 10.10.2019. године, односно 20.12.2019. године)
7. Комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница: Предраг Бојанић – председник, Јарослава Чањи Јевић – заменик председника, Милана Ђукић – члан, Драган Крчмар – заменик члана, Драган Барањи – члан, Стефан Марјановић – заменик члана, Кристина Бенка Стојисављевић – секретар, Винка Марјановић – заменик секретара (именовани на 3. седници СО-е, одржаној 18.09.2020. године).
8. Другостепена комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница: Павел Северињи – председник, Немања Миљевић – заменик председника, Милена Крстић – члан, Ана Ђемровски – заменик члана, Александра Кралик – члан, Бојана Илишевић – заменик члана, Јасмина Варга – секретар, Марија Ковач Кисеља – заменик секретара (именовани на 3. седници СО-е, одржаној 18.09.2020. године, односно на 11. седници СО-е дана 26.05.2021. године);
9. Савет за јавну безбедност Општине Бачки Петровац: Јасна Шпрох – председник, др Јан Јованкович – заменик председника, Зузана Тарноци, Вукашин Иванишевић, др Ана Болдоцки Илић, Биљана Дракулић, Татјана Церовски, Мариа Ловреова, Јармила Врбовски, Ондреј Бовђиш, Марица Стојановић, Бранислав Хуђан, Мирослав Чеман (изабрани на 3. седници СО-е, одржаној 18.09.2020. године)
10. Општински штаб за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац: Јасна Шпрох – командант, Срђан Симић – заменик команданта, Никола Говорчин - начелник штаба, Ана Болдоцки Илић, Јарослав Ушјак, Милан Штрба, Татиана Церовски, Ондреј Бовђиш, Душан Рашета, Вукашин Иванишевић, Срђан Стојановић, Душко Лукач, Душко Илић, Татјана Забунов, Биљана Дракулић, Јан Тордаји, Татиана Милина Туранова, Недељко Недељковић, Јармила Врбовска Власта Wерле, Милина Грњова, Милош Крстовски, Даринка Милановић (постављени на 3. седници СО-е, одржаној дана 18.09.2020. године).

V. ПРИВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
1. Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Бачки Петровац: Срђан Симић – председник, Бошко Богуновић – заменик председника, Самуел Шуљан – члан, Ана Ђемровски – члан, Мирослав Бењик – члан, Јелена Жагрић – члан, Јарослава Чањи Јевић – члан, Ондреј Бовдиш – члан (изабрани на 3. седници СО-е, одржаној 18.09.2020. године).
2. Комисија за спровођење поступка комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – к.о. Маглић: - Боривој Ћурчић – председник, Ана Струхар – зам. председника, Петар Станић – члан, Марија Шевић – зам. члана, Милорад Јеличић – члан, Славољуб Нинковић – зам. члана, Аурела Шимудварац – Лучи – члан, Мирослава Червена – зам. члана, Миле Нишић – члан, Мића Солеша – зам. члана, Винка Марјановић – члан, Коста Илић – зам. члана, Павел Паленкаш – члан, Крсто Јовановић – зам. члана (именовани на 26. седници СО-е, одржаној 26.02.2007. г. и 27. седници СО-е, одржаној 02.04.2007. г.).
3. Комисија за спровођење поступка комасације земљишта у Општини Бачки Петровац –к.о. Кулпин: - Павел Северињи – зам. председника, Славољуб Нинковић – члан (наделитељ), Србољуб Орловић – зам. члана, Петар Станић – члан, Јан Чапеља – зам. члана, Аурела Шимудварац-Лучи – члан, Мирослава Червена – зам. члана, Бранислав Цеснак – члан, Јан Халупка – зам. члана, Јан Трпински – члан, Владимир Зима – зам. члана, Стеван Коларски – члан, Мирослав Ступавски – зам. члана (именовани на 19, 42. 26. односно 31. седници СО-е, одржаној 29.12.2009. 21.03.2012. 27.03.2019. односно 17.10.2019. године).
4. Комисија за спровођење поступка комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – к.о. Бачки Петровац: - Снежа Николић – председница, Катарина Рашета – зам. председника, Миодраг Јакимовски – члан (наделитељ), Ђура Галамбош – заменик члана (помоћник наделитеља), Милорад Јеличић – члан, Србољуб Орловић – заменик члана, Јан Триашка – члан, Михал Дорча – заменик члана, Мирослава Червена – члан, Маја Червенак – заменик члана, Владимир Сикора – члан, Павел Тордаји мл. – заменик члана, Габријел Паулини – члан, Мирослав Ђемровски – заменик члана, Даниел Спевак – члан, Јан Варга – заменик члана, Јанко Лабат – члан, Јан Ушјак – заменик члана (именовани на 16. седници СО-е, одржаној 30.12.2013. године, 29. седници СО-е, одржаној 25.09.2015. године, 30. седници СО-е, одржаној 27.11.2015. године, на 7. седници СО-е, одржаној 26.10.2016. године, 16. седници СО-е, одржаној 29.11. 2017. године односно на 21. седници СО-е, одржаној 19.09.2018. године).
5. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини: Небојша Марушић – председник, Маја Спевак – члан, Павел Северињи – члан, Јасмина Анушић – члан, Немања Попадић – члан, Јелена Жагрић – члан, др Рајко Перић – члан, Љубослав Хатаља – члан (именовани на 3. седници СО-е, одржаној 18.09.2020. године).

VI. ДИРЕКТОРИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И СЛУЖБИ, ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

- ВИЕРА КРСТОВСКИ, мастер учитељ – директорка Позоришта „Словенскé војводинскé дивадло“ Бачки Петровац (именована на 22. седници СО-е, одржаној 31.10.2018. године, на период од четири године од дана именовања);
- АНА СПЕВАК, проф. словачког језика и књижевности– директорка Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу (именована на 20. седници СО-е, одржаној 20.07.2018. г., на период од четири године од дана именовања);
- ТАТЈАНА ЗАБУНОВ, дипл. инг. пољопривреде – в.д. директор ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац у стечају (именована на 3. седници СО-е, одржаној 18.09.2020. године, до именовања директора по спроведеном конкурсу, а најдуже на период од годину дана од дана именовања);

- АНА БОЛДОЦКИ-ИЛИЋ, лекар опште медицине – директорка Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац (именована на 11. седници СО-е, одржаној 13.03.2017. г., на период од 4 године од дана именовања);

- ЗУЗАНА ПАШИЋ, васпитачица – директорка Предшколске установе „Вчиелка“ у Бачком Петровцу (сагласност на Одлуку Управног одбора ПУ, бр. 451/2016, од 10.10.2016. године на њено именовање дата од стране Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице, бр. 128-022-613/2016-01 од 22.09.2016. године);

- БИЉАНА ДРАКУЛИЋ, дипл. психолог – директорка Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац (именована на 15. седници СО-е, одржаној 22.09.2017. г., на период од 4 године од дана именовања);
- ЈАН ПАВЛИС, проф. физичког васпитања – директор Туристичке организације Општине Бачки Петровац (именован на 12. седници СО-е, одржаној 25.04.2017. године, на период од 4 године од дана именовања);
- ДУШКО ИЛИЋ, дипл. економиста – директор Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић (именован на 15. седници СО-е, одржаној 22.09.2017. године, на период од 4 године од дана именовања);
- АНКА СЕЧ-ПИНЋИР, дипл. етнолог - антрополог – директор Музеја војвођанских Словака (именована на 16. седници СО-е, одржаној дана 29.11.2017. г., на период од 4 године од дана именовања).

VII. ЧЛАНОВИ УПРАВНИХ - ШКОЛСКИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА, ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
- Чланови Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац: Ана Хорват - председница, Мирослав Бекић, Маја Спевак, Др Самуел Человски, Станислава Валентик (именовани на 8. седници СО-е, одржаној 16.11.2016. г.)
- Чланови Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола" Бачки Петровац: Ивана Везмар - председница, Јурај Червенак, Олина Дорчова (именовани на 8. седници СО-е, одржаној 16.11.2016. г.)
- Чланови Надзорног одбора ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац у стечају: Драгица Пејковић - председница, Иван Забунов, Предраг Бојанић (именовани на 3. седници СО-е, одржаној 18.09.2020. г.);
- Чланови Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Маглић: Андрејка Ракочевић – председница, Зоран Бјекић, Ана Дивјак (именовани на 3. седници СО-е, одржаној 18.09.2020. г.)
- Чланови Управног одбора Позоришта „Словенскe војводинскe дивадло“ Бачки Петровац: Кристина Кевенски - председница, Андреј Спевак, Катарина Мелегова-Мелихова, представник надлежног органа АП Војводине, Мирослава Блажић (именовани на 8. седници СО-е, одржаној 16.11.2016. г.)
- Чланови Надзорног одбора Позоришта „Словенскe војводскe дивадло" Бачки Петровац: Јана Копчок Гањи - председница, Виера Дорчова Бабјакова, представник надлежног органа АП Војводине (именовани на 8. седници СО-е, одржаној 16.11.2016. г.)
- Чланови Управног одбора Музеја војвођанских Словака: Јармила Ћендићова - председница, Владимир Валентик, Зденка Томан, Марија Андрашик, Јасмина Куштра (именовани на 4. седници СО-е, одржаној 19.07.2016. г., на 12. седници СО-е, одржаној 25.04.2017. г. односно на 15. седници СО-е, одржаној 22.09.2017. г.)
- Чланови Надзорног одбора Музеја војвођанских Словака: Ана Сечова Пинћирова – председница, Татјана Вујачић, Јан Ђемровски (именовани на 4. седници СО-е, одржаној 19.07.2016. г.)
- Чланови Управног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац:Јарослав Лепорис, Игор Балаж, Самуел Шуљан – председник, др Тихомир Ћетковић, Зузана Кулик (именовани на 5. седници СО-е, одржаној 08.09.2016. г.);

- Чланови Надзорног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац" Бачки Петровац:др Татјана Вујачић – председница, Богдана Кобиларов, Катарина Ћуга (именовани на 5. седници СО-е, одржаној 08.09.2016. године односно на 23. седници СО-е, одржаној 03.12.2018. године);

-  Чланови Управног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац: Бојана Илишевић – председница, Зоран Бјекић, Јан Ломен, Валериа Потфај Фабиан, Ана Шимовичова (именовани на ИВ седници СО-е, одржаној 09.10.2020. године, односно на 5. седници СО-е, одржаној 06.11.2020. године);
- Чланови Надзорног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац: Небојша Марушић – председник,  Соња Ђуриш,   Анђелка Савуљић (именовани на 4. седници СО-е одржаној 09.10.2020. године, односно на 5. седници СО-е, одржаној 06.11.2020. године);
- Чланови Управног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац: др Рајко Перић – председник, Драган Баранји, Стефан Јелачић, Људовит Дудок, Момчило Гагић (именовани на 4. седници СО-е, одржаној 09.10.2020. године, односно на 5. седници СО-е, одржаној 06.11.2020. године, односно на 10. седници СО-е, одржаној 24.03.2021. године, односно на 11. седници СО-е дана 26.05.2021. године);
- Чланови Надзорног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац: Даниел Спевак – председник, Саша Пећковски, Чедомир Стојановић  (именовани на 4. седници СО-е, одржаној 09.10.2020. године, односно на 5. седници СО-е, одржаној 06.11.2020. године, односно на 10. седници СО-е, одржаној 24.03.2021. године);
- Чланови Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу: Др Ана Макишова, Др Самуел Человски, Зденка Дудић, Сашка Илић, Ана Павлов-Бановић, Татиана Тополска, Јарослав Грња, Јана Копчок Гањиова, Анна Агарски (именовани на 19. седници СО-е, одржаној 12.06.2018. године, односно на 30. седници СО-е, одржаној дана 10.10.2019. године);
- Чланови привременог Школског одбора ОШ „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу: Андрејка Ракочевић, Јан Ломен, Мариа Хриц, Самуел Шуљан, Зденка Томан (именовани решењем покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, мандат тече од 08.04.2021. године до именовања новог органа управљања);
- Чланови Школског одбора ОШ „Јан Амос Коменски“ у Кулпину: др Горан Милинков, Миријана Косовац, Јарослав Пећковски, Наталија Ширкова, Верослава Сљука Церовски, Ана Коруниакова, Тодор Раданов, Данушка Галађикова, Радмила Радановић (именовани на 19. седници СО-е, одржаној 12.06.2018. године, односно на 31. седници СО-е, одржаној 17.10.2019. године);
- Чланови Школског одбора ОШ „Јозеф Марчок Драгутин“ у Гложану: Зузана Кукучкова, Мартина Пагачова, Ана Дорчова, Јасминка Чинчуракова-Галамбошова, Властислав Бенка, Марина Кришкова, Ана Захорцова, Јан Хансман, Синиша Станивук (именовани на 19. седници СО-е, одржаној 12.06.2018. г.);
- Чланови Школског одбора ОШ „Жарко Зрењанин“ у Маглићу: Јелена Жагрић, Драган Радишић, Милина Сантрач, Марија Антонијевић, Милка Махајлов, Соња Антанасијевић, Радмила Кајтез, Милана Ландуп, Миљана Адамовић (именовани на 19. седници СО-е, одржаној 12.06.2018. године, односно на 34. седници СО-е, одржаној 26.05.2020. године).
- Чланови Управног одбора Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац: Алена Пешкова, Мариа Андрашик, Мартина Мартинко Саболчки, Бранислав Кевенски, Владимира Дорчова Валтнерова, Дануша Нимет, Ана Лаћарак, Самуел Снида (именовани на 8. седници СО-е одржаној 16.11.2016. године).

VII. ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
- ВЛАДИСЛАВ ТАРНОЦИ, дипл. прав. из Новог Сада (постављен на 27. седници СО-е, одржаној 24.06.2015. г.).

IX. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
- Избори за чланове Савета Месне заједнице Бачки Петровац спроведени 19.11.2017. године;
- Избори за чланове Савета Месне заједнице Кулпин спроведени 21.06.2020. године;

- Избори за чланове Савета Месне заједнице Кулпин спроведени 21.06.2020. године;

-Избори за чланове Савета Месне заједнице Гложан спроведени 09.05.2021. године.

Н а п о м е н а :

- Подаци ажурирани закључно са 28.05.2021. године.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Растислав Лабат, дипл. прав., с.р.