Заменик председнице Општине

 

 

Заменик председнице Општине Бачки Петровац  Драган Крчмар

 

Драган Крчмар, рођен 20.05.1954. године у Маглићу. Основну школу је завршио у Маглићу a

Средњу машинску школу у Новом Саду.

Од 1975. до 2015. године био је запослен у ПД „Маглић“ y Маглићу, где је и стекао услов за пензију.

У периоду од 21.08.2020. до 30.11.2022. године обављао је функцију одборника Скупштине општине Бачки Петровац.

Од 01.12.2022. године врши функцију заменика председнице Општине Бачки Петровац.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика