O општини

Општина Бачки Петровац налази се у делу јужне Бачке, на површини од 158 километара квадратних, на врло плодном земљишту измедју територија општина Нови Сад, Врбас и Бачка Паланка и општине Беочин у Срему, чију границу чини река Дунав.

Општину Бачки Петровац сачињавају четири насеља, од којих је Бачки Петровац насеље градског карактера, док су остала сеоска насеља панонског типа: Кулпин, Гложан и Маглић .

Општина Бачки Петровац
Urbanistiscký plán obce Báčsky Petrovec

Бачки Петровац
Urbanistiscký plán mesta Báčsky Petrovec

Кулпин
Urbanistiscký plán mesta Kulpin

Маглић
Urbanistiscký plán mesta Maglić

Гложан
Urbanistiscký plán mesta Hložany

Према попису од 2002. године у Општини Бачки Петровац живи 14.681 становника. 
Од тог броја Бачки Петровац има 6.727, Кулпин 2.976, Гложан 2.283, а Маглић 2.695 становника.

 

СТАНОВНИШТВО ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

 
Попис 1991
Попис 2002
Разлика
Општина: Бачки Петровац
15.662
14.681
- 981
Насеља: Бачки Петровац
7.236
6.727
- 509
  Гложан
2.491
2.283
- 208
Кулпин
3.203
2.976
- 227
Маглић
2.732
2.695
- 37

 

1. Према националнох или етничкој припадности по попису 2002.

Национална или етничка припадност

УКУПНО

 
2002
1991
 
свега
%
свега
%

УКУПНО

14.681

100,00

15.656

100,00

Срби

3.779

25,74

3.310

21,14

Црногорци

20

0,13

39

0,24

Југословени

293

1,99

722

4,61

Албанци

5

0,03

15

0,095

Бошњаци

4

0,027

-

-

Бугари

4

0,027

-

-

Мађари

85

0,57

92

0,58

Македонци

12

0,08

15

0,095

Муслимани

13

0,085

13

0,083

Немци

6

0,04

-

-

Роми

85

0,57

65

0,41

Руси

3

0,02

-

-

Русини

11

0,07

9

0,057

Словаци

9.751

66,42

11.083

70,79

Словенци

7

0,047

8

0,05

Украјинци

11

0,07

-

-

Хрвати

120

0,81

179

1,14

Чеси

2

0,01

-

-

Остали

14

0,095

51

0,32

Буњевци

-

-

1

0.006

Шокци

-

-

2

0,012

Неизјашњени и неопредељени

254

1,73

25

0,15

Регионална припадност

24

0,16

1

0,006

Непознато

178

1,21

26

0,16

НАПОМЕНА: обрађено према коначним резултатима пописа 2002. према Саопштењу РЗ за статистику бр. 295 од 24.12.2002. Подаци из пописа 1191. узети из Књиге пописа становништва.

2. Према полу и старости по попису 2002.

 

УКУПНО

 
свега
%
мушко
женско
УКУПНО
14.681
100,00
7.197
7.484

0 - 4

644

4,38

341

303

5 - 9

794

5,40

409

385

10 - 14

862

5,87

453

409

15 – 19

1.036

7,05

527

509

20 - 24

975

6,64

493

482

25 – 29

906

6,17

445

461

30 - 34

906

6,17

476

430

35 - 39

969

6,60

520

449

40 - 44

1.107

7,54

567

540

45 - 49

1.245

8,37

641

604

50 - 54

1.178

8,02

638

540

55 - 59

743

5,06

356

387

60 - 64

820

5,58

380

440

65 - 69

892

6,07

380

512

70 - 74

743

5,06

268

475

75 - 79

499

3,39

181

318

80 - 84

213

1,45

75

138

85 - 89

102

0,69

29

73

90-94

19

0,12

5

14

95 и више

4

0,027

1

3

Непознато

24

0,16

12

12

 

НАПОМЕНА: обрађено према објављеним подацима Републичког завода за статистику у Саопштењу бр. 295 од 24.12.2002. године

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика