Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu
Ovom Odlukom obrazuje se Savet za praćenje primene Kodeksa ponašanja funkcionera Opštine Bački Petrovac (u daljem tekstu: „Savet“), kao posebno radno telo Skupštine opštine Bački Petrovac i bliže se uređuju njegov sastav, način izbora članova, nadležnosti i ovlašćenja Saveta, kao i obaveze organa Opštine, javnih preduzeća, ustanova koje osniva Opština Bački Petrovac i njihovih funkcionera u vezi sa primenom i praćenjem primene Kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Opštini Bački Petrovac.
Odluku preuzmite ovde .