Savet za zdravlje

Korona virus

Povodom obolјenja Kovid-19 koje izaziva novi Korona virus, Savet za zdravlјe Opštine Bački Petrovac poziva stanovništvo da prati uputstva koje propisuju relevantne ustanove poput Ministarstva zdravlјa, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine i instituta i zavoda za javno zdravlјe.

IZVEŠTAJ O RADU SAVETA ZA ZDRAVLjE OPŠTINE BAČKI PETROVAC U 2018. GODINI

U skladu sa članom 19. stav 3. tačka 4. Poslovnika o radu Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac, Savet je na svojoj VIII sednici održanoj dana 23.01.2019. godine, u s v o j i o

PLAN RADA SAVETA ZA ZDRAVLjE OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZA 2019. GODINU

U skladu sa članom 19. stav 3. tačka 6. Poslovnika o radu Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac, Savet je na svojoj 7. sednici održanoj dana 10.12.2018. godine, d o n e o

Upitnik o kvalitetu života u našoj zajednici

Upitnik se sastoji od 5 pitanja otvorenog tipa. Molimo Vas da odgovorite na svako pitanje u vidu kratkog sastava, sa maksimum do 250 reči. Odgovori bi trebalo da odražavaju Vaš stav o temama koje se obrađuju u upitniku. Oslonite se na Vaše profesionalno iskustvo, ali i lično iskustvo koje crpite iz života u Opštini Bački Petrovac.

U upitnik se ne unosi lično ime i prezime, već samo naziv i e-mejl adresa ustanove/ organizacije/ preduzeća/ udruženja iz kog dolazite.

Vaši odgovori neće biti povezani sa nazivom Vaše ustanove/ organizacije/ preduzeća/ udruženja odnosno oni neće biti dostupni istraživačima prilikom analize podataka, kao ni javnosti prilikom prikazivanja rezultata.

Preuzimanje

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика