Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

            На основу члана 39. став 4.  Закона о правима пацијената а у складу са чланом 35. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву Општине Бачки Петровац, послове Саветника за заштиту права пацијената у Општини Бачки Петровац, од 03.05.2017. године обавља:

  • РАСТИСЛАВ ЛАБАТ, дипломирани правник.

 

  • Адреса, бр. телефона и електронска адреса Саветника за заштиту

права пацијената Општине Бачки Петровац:

21 470 Бачки Петровац, Ул. Коларова 6 (I спрат)

021/780 – 378 – лок. 118; е-маил адреса: JLIB_HTML_CLOAKING