Obaveštenje o otpočinjanju rada na pripremi predloga Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac 2018 – 2025.-

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Radna grupa za izradu
predloga Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac
P r e d s e d n i c a
Broj: 016 – 4/243 – 2018/3
Dana: 14.12.2018. godine
Bački Petrovac

 

 

     Obaveštenje o otpočinjanju rada
     na pripremi predloga Plana javnog zdravlјa
     Opštine Bački Petrovac 2018 – 2025.-

 

Na osnovu zakonske obaveze koja proističe iz člana 14. stav 2. i člana 15. stav 2. tačka 3. Zakona o javnom zdravlјu („Službeni glasnik RS“, br. 15/2016) a u skladu sa Zaklјučkom Radne grupe Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac zadužene za izradu predloga Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac 2018 – 2025, obaveštava se javnost Opštine Bački Petrovac, da će se u periodu decembar 2018. – januar 2019. vršiti prikuplјanje neophodnih podataka (od nadležnih organa Opštine Bački Petrovac, ustanova, organizacija, institucija, mesnih zajednica, javnih komunalnih preduzeća, sportskih klubova, udruženja građana sa teritorije Opštine Bački Petrovac, Instituta za javno zdravlјe Vojvodine) te obavlјati anketiranje građana Opštine Bački Petrovac, čiji će odgovori na postavlјena pitanja biti osnov za sačinjavanje predloga Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac 2018 – 2025.
Obraćamo se svima, kojim bude u ovu svrhu upućen poseban pisani akt Radne grupe, da iziđu u susret zahtevima za davanje i dostavu podataka, koji će se od njih zahtevati.
Takođe, unapred zahvalјujemo građanima Opštine Bački Petrovac, koji će dati odgovore na pitanja iz a nketnih upitnika vezanih za izradu predloga Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac 2018 – 2025 i na ovakav način doprineti pri izradi istog.

P R E D S E D N I C A
RADNE GRUPE

dr Tatjana Deman Javornik, s.r.

UZBUNJIVANJE

IZB

zastava222BANER

Budi popisivac

sdsadas

vakcina19

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

bilbord izmena baner

izbori2022

kupci 1

baner2022

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика