Брисање из бирачког списка

Документација потребна за брисање из бирачког списка:

- захтев, 
- извод из МКУ, 
- одјава пребивалишта, 
- решење о отпусту из држављанства,
- решење о лишавању пословне способности, 
- ослобођено од плаћања таксе.
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика