Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Документација потребна за брисање из бирачког списка:

- захтев, 
- извод из МКУ, 
- одјава пребивалишта, 
- решење о отпусту из држављанства,
- решење о лишавању пословне способности, 
- ослобођено од плаћања таксе.