Издавање уверења о животу

Документација потребна за издавање уверења о животу:

- писмени захтев са образложењем,
- фотокопија личне карте,
- потврда о уплаћеној републичкој такси у износу од 740,00 динара 
                на рачун: 840-742221-843-57, модел 97 позив на број 59-207
- потврда о уплаћеној општинској такси у износу од 300,00 динара 
                на рачун: 840-742251-843-73, модел 97 позив на број 59-207.
 

* уверење о животу које се издаје за продужење пензије је ослобођено плаћања таксе.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика