Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Документација потребна за изјаву о враћању на презиме пре закључења брака:

- извод из матичне књиге рођених, 
- фотокопија правоснажне судске пресуде о разводу брака,
- лична карта или пасош