Пријава смрти

Документација потребна за пријаву смрти:
- потврде о смрти издате од Дома здравља,
- извод из МК рођених или МК венчаних (за преминулог, ако није рођен у месту смрти),
- лична карта умрлог,
- лична карта пријавиоца смрти.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика