Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Документација потребна за упис у матичну књигу рођених по основу стицања држављанства Републике Србије:

- усмени захтев,
- инострани извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци, 
- решење о пријему у држављанство,
- уверење о пребивалишту,
- ослобођено од плаћања таксе.