Растислав Лабат, дипл. прав.
Канцеларија бр. 2 у згради Општине Бачки Петровац
Бр. телефона: 021/780-378 лок.120Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика