Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

Павел Северињи, дипл. прав.
Канцеларија бр. 2 у згради Општине Бачки Петровац
Бр. телефона: 021/780-378 лок.120
Радно време са странкама: од 12,00 до 15,00 часова уторком и петком

Делатност Службе правне помоћи покрива: 
1. Давање правних савета
2. Састављање исправа (уговора, завештања, изјава и др.)
3. Састављање поднесака (молби, тужби, предлога и др.)
4. Радње око остваривања инвалидских права и социјалне заштите
5. Радње око остваривања инвалидских права деце, удовица и самохраних родитеља
6. Радње око остваривања права на материјално обезбеђење за време привремене незапослености
7. Радње у пружању правне помоћи у породично правним стварима (разводи, поништаји брака, издржавање деце, продужење, лишење родитељског права и др.)
8. Усмене савете 
Странке морају у канцеларију Службе бесплатне правне помоћи доћи лично.