Javni poziv Nacionalne službe za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala sledeće Javne pozive u okviru sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja:


- JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU MERE OBUKA NA ZAHTEV POSLODAVCA U 2022. GODINI
- JAVNI KONKURS ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOM KOJE SE ZAPOŠLJAVAJU POD POSEBNIM USLOVIMA U 2022. GODINI
- JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE PRIPRAVNIŠTVA ZA MLADE SA VISOKIM OBRAZOVANJEM U 2022. GODINI
- JAVNI KONKURS ZA SUBVENCIJU ZARADE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM BEZ RADNOG ISKUSTVA U 2022. GODINI
- JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE PRIPRAVNIŠTVA ZA NEZAPOSLENE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM U 2022. GODINI
- JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STICANJA PRAKTIČNIH ZNANJA U 2022. GODINI
- JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2022. GODINI
- JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE U 2022. GODINI
- JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2022. GODINI
- JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH U 2022. GODINI
- JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2022. GODINI
- JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2022. GODINI
- Informacije o učešću u finansiranju mera aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini

Detaljnije možete pogledati na sledećem linku https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика