128. седница ( телефонска/електронска) Општинског већа Општине Бачки Петровац

grb-opstine-vesti.pngДана 19.02.2023. године одржана је 128. (телефонска/електронска) седница Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Контактирани су следећи чланови Општинског већа: Јасна Шпрох, Драган Крчмар, Срђан Стојановић, Ондреј Бовђиш, Михал Хатаља, Гавра Говорчин и Бојана Илишевић.

Записник је сачинила Кристина Бенка Стојисављевић, секретар Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седницу је сазвала председница Општинског већа, тако што је свим члановима Општинског већа електронским путем послат предлог дневног реда са материјалом, ради разматрања, а секретар Општинског већа Општине Бачки Петровац је контактирао чланове Већа који су се изјашњавали поводом тачака дневног реда.

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Разматрање предлога, те доношење Правилника о четвртим изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву Општине Бачки Петровац;
  2. Разматрање предлога, те доношење Решења о повећању апропријације

( Клобасафест);

Поводом 1. тачке дневног реда, Општинско веће је једногласно донело Правилник о четвртим изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву Општине Бачки Петровац.

Поводом 2. тачке дневног реда, једногласно је донето Решења о повећању апропријације.

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом Извештају који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика