Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

grb-opstine-vesti.png

Дана 16.12.2020. године одржана је 14. (телефонска) седница Општинског већа Општине Бачки Петровац.
Поред Јасне Шпрох контактирани су следећи чланови Општинског већа: Срђан Симић, Срђан Стојановић, Ондреј Бовђиш, Саша Пећковски, Александар Накић и Гавра Говорчин.

Записник је сачинила Кристина Бенка Стојисављевић, секретар Општинског већа Општине Бачки Петровац.
Седницу је по хитном поступку сазвао председник Општинског већа, тако што је свим члановима Општинског већа електронским путем послат предлог дневног реда са материјалом, ради разматрања, а секретар Општинског већа Општине Бачки Петровац је контактирао чланове Већа који су се изјашњавали поводом тачака дневног реда.Д Н Е В Н И  Р Е Д1. а) Разматрање нацрта и утврђивање предлога Решења о разрешењу директора Туристичке организације Општине Бачки Петровац Јана Павлиса из Бачког Петровца, ул. Липтовска бр. 8;
б) Разматрање нацрта и утврђивање предлога Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Општине Бачки Петровац Небојше Марушића из Маглића, ул. Маршала Тита бр.63;
2. Подношење Предлога за допуну дневног реда VII седнице Скупштине Општине Бачки Петровац;
3. Разматрање предлога и доношење Решења о давању на коришћење непокретности.

 

Поводом 1. тачке дневног реда донет је Закључак којим се утврђује: предлог Решења о разрешењу директора Туристичке организације Општине Бачки Петровац Јана Павлиса из Бачког Петровца, ул. Липтовска бр. 8 и предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Општине Бачки Петровац Небојше Марушића из Маглића, ул. Маршала Тита бр.63.
Поводом 2. тачке дневног реда реда Општинско веће Општине Бачки Петровац је предложило допуну дневног реда VII седнице Скупштине Општине Бачки Петровац и поднело председнику Скупштине Општине Бачки Петровац Предлога за допуну дневног реда VII седнице Скупштине Општине Бачки Петровац.
Поводом 3. тачке дневног реда донето је Решење о давању на коришћење непокретности, које ће бити објављено у Службеном листу Општине Бачки Петровац.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом Извештају који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac