Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

grb-opstine-vesti.png

Дана 27.01.2021. године одржана је 18. (телефонска/електронска) седница Општинског већа Општине Бачки Петровац.
Поред Јасне Шпрох контактирани су следећи чланови Општинског већа: Срђан Симић, Срђан Стојановић, Ондреј Бовђиш, Јана Забунов, Александар Накић и Гавра Говорчин.

Записник је сачинила Кристина Бенка Стојисављевић, секретар Општинског већа Општине Бачки Петровац.
Седницу је по хитном поступку сазвала председница Општинског већа, тако што је свим члановима Општинског већа електронским путем послат предлог дневног реда са материјалом, ради разматрања, а секретар Општинског већа Општине Бачки Петровац је контактирао чланове Већа који су се изјашњавали поводом једне тачке дневног реда.


Д Н Е В Н И  Р Е Д1. Разматрање Захтева за претходну сагласност за доношење Правилника о раду ЈКП „Комуналац“ Бачки Петровац, те доношење закључка поводом истог.

Поводом 1. тачке дневног реда Општинско веће Општине Бачки Петровац је донело Закључак, којим се прихвата предлог Парвилника о раду ЈКП „Комуналац“ Бачки Петровац и прослеђује Скупштини Општине Бачки Петровац ради давања претходне сагласности на исти.

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом Извештају који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac