52. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 15.12.2021. godine održana je 52. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.
 Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.
 Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

 

D N E V N I   R E D

 

1.Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o odobrenju isplate solidarne pomoći za pobolјšanje   materijalnog i socijalnog položaja zaposlenog;
2.Razmatranje predloga i donošenje Rešenja odobrenju isplate solidarne pomoći za pobolјšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenog Jaroslavi Čanji Jević – načelnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;
Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo
Rešenje o odobrenju isplate solidarne pomoći za pobolјšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenog.
Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo Rešenje o odobrenju isplate solidarne pomoći za pobolјšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenog Jaroslavi Čanji Jević – načelnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.
NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика