Izveštaj sa 129. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.png

Dana 26.02.2024. godine održana je 129. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 11,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Dragan Krčmar, Mihal Hatalja, Ondrej Bovđiš, Gavra Govorčin i Srđan Stojanović.


Opravdano odsutna: Bojana Ilišević.
Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavljević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: načelnik Opštinske uprave Dušan Rašeta, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić, rukovodilac Odeljenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i Pravobranilavc Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći:

 

D n e v n i  r e d

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 124. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 13.12.2023. godine, zapisnika sa 125. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 21.12.2023. godine, zapisnika sa 126. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 27.12.2023. godine, zapisnika sa 127. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 19.01.2024. godine i zapisnika sa 128. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 19.02.2024. godine.

1. A) Razmatranje Programa rada Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
B) Razmatranje Finansijskog plana Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;

2. A) Razmatranje Godišnjeg izveštaja o radu za 2023. godinu Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu, te donošenje zaključka povodom istog;
B) Razmatranje Finansijskog izveštaja rada za 2023. godinu Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu, te donošenje zaključka povodom istog;

3. A) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2023. godinu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaključka povodom istih;
B) Razmatranje Plana i programa rada i Finansijskog plana za 2024. godinu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaključka povodom istih;

4. A) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2023. godinu Mesne zajednice Gložan, te donošenje zaključka povodom istih;
B) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana za 2024. godinu Mesne zajednice Gložan, te donošenje zaključka povodom istih;

5. A) Razmatranje Izveštaja o radu za 2023. godinu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaključka povodom istog;
B) Razmatranje Godišnjeg plana rada za 2024. godinu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaključka povodom istog;

6. Razmatranje Godišnjeg izveštaja za 2023. godinu Lokalnog akcionog plana za obrazovanje roma 2021-2025 Opštine Bački Petrovac , te donošenje zaključka povodom istog;

7. Razmatranje Izveštaja o realizaciji Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;

8. Razmatranje Izveštaja o utrošku budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2023. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;

9. Razmatranje Izveštaja o radu predsednika Opštine Bački Petrovac za period 01.01.-31.12.2023. godine ( sa Izveštajem o radu kabineta) , te donošenje zaključka povodom istog;

10. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;

11. Razmatranje Izveštaja o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;

12. Razmatranje predloga, te donošenje Operativnog plana odbrana od poplava za vode II reda Opštine Bački petrovac u 2024. godini;

13. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju Opštine Bački Petrovac;

14. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa Domom učenika u Bačkom Petrovcu,
B) Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa Domom učenika u Bačkom Petrovcu;

15. Razmatranje predloga, te donošenje Zaključka kojim se vrši izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2024. godinu;

16. Razmatranjev predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;

17. Pitanja i predlozi.
Povodom 1. tačke dnevnog reda je jednoglasno donet Zaključak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac prihvata Program rada i Finansijski plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo Zaključak kojim se prihvata Program rada i Finansijski plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 3. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo Zaključak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu kao i Plan i program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu i prosleđuju se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje, usvajanje i davanje saglasnosti.
Povodom 4. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo Zaključak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Gložan za 2023. godinu i Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2024. godinu i prosleđuju se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje, uavajnje i davanje saglasnosti.
Povodom 5. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo Zaključak kojim se prihvata Izveštaj o radu za 2023. godinu Opštinskog štaba za venredne situacije Opštine Bački Petrovac i Godišnji plan rada za 2024. godinu Opštinskog štaba za venredne situacije Opštine Bački Petrovac i prosleđuju se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje, usvajanje i davanje saglasnosti.
Povodom 6. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo Zaključak kojim se prihvata Godišnji izveštaj za 2023. godinu Lokalnog akcionog plana za obrazovanje roma 2021-2025 Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 7. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo Zaključak kojim se usvaja Izveštaja o realizaciji Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu.
Povodom 8. tačke dnevnog reda članovi Opštinskog veća su doneli Zaključak kojim se usvaja Izveštaj o utrošku sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu.
Povodom 9. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno, bez primedbi donelo Zaključak kojim se prihvata Izveštaj o radu Predsednika opštine za za period 01.01. – 31.12.2023. godine ( sa Izveštajem o radu kabineta ) i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 10. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno, bez primedbi donelo Zaključak kojim se prihvata Godišnji izveštaj o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 11. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno, bez primedbi donelo Zaključak kojim se prihvata Izveštaj o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 12. tačke dnevnog reda jednoglasno je donet Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda Opštine Bački Petrovac u 2024. godini.
Povodom 13. tačke Opštinsko veće je donelo Zaključak kojim se utvrđuje predlog Odluke o izmenama Odlukeo naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 14. tačke dnevnog reda jednoglasno, bez primdbi donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o rezrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa Domom učenika U Bačkom Petrovcu
i predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa Domom učenika U Bačkom Petrovcu i isti predlozi se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 15. tačke dnevnog reda donet je Zaključak kojim se vrši izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2024. godinu.
Povodom 16. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.
Povodom 17. tačke dnevnog reda niko od prisutnih se nije javljao za reč.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaključila sednicu u 11,52 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика