Izveštaj sa 133. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 05.04.2024. godine održana je 133. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Dragan Krčmar, Mihal Hatalja, Ondrej Bovđiš i Srđan Stojanović.
Opravdano odsutni: Gavra Govorčin i Bojana Ilišević.


Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavljević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: načelnik Opštinske uprave Dušan Rašeta, rukovodilac Odeljenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i opštinski pravobranilac – Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći:

 

D n e v n i  r e d

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 132. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 14.03.2024. godine.

1. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja kojim se stambenoj zajednici Masarikova broj 12 Bački Petrovac odobrava isplata preostalog iznosa za popravku krova i zamenu krovnog pokrivača;

2. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac;

3. Razmatranje predloga, te donošenje Programa za rad tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja ma području lokalne samouprave Bački Petrovac za 2024. godinu;

4. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o obrazovanju Tima za izradu elaborata za pripremu odluka o mreži javnih osnovnih škola i javnih predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Bački Petrovac;

5. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;

6. A) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o povećanju aproprijacije ( Muzej ),
B) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije;

7. Razmatranje predloga, te donošenje Zaključka o izmenama i dopunama Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2024. godinu;

8. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2024. godini;

9. Pitanja i predlozi.
Povodom 1. tačke dnevnog reda je jednoglasno doneto Rešenje kojim se stambenoj zajednici Masarikova broj 12 Bački Petrovac odobrava isplata preostalog iznosa za popravku krova i zamenu krovnog pokrivača.
Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo Rešenje o imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 3. tačke dnevnog reda je jednoglasno donet Program za rad tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja ma području lokalne samouprave Bački Petrovac za 2024. godinu.
Povodom 4. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo Rešenje o obrazovanju Tima za izradu elaborata za pripremu odluka o mreži javnih osnovnih škola i javnih predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 5. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.
Povodom 6. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo Rešenje o povećanju aproprijacije ( Muzej ) i Rešenje o promeni aproprijacije.
Povodom 7. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo Zaključak o izmenama i dopunama Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2024. godinu.
Povodom 8. tačke dnevnog reda članovi Opštinskog veća su doneli Zaključak kojim se utvrđuje predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2024. godini, te se isti prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 9. tačke dnevnog reda niko od prisutnih se nije javljao za reč.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaključila sednicu u 09,37 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика