Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

grb-opstine-vesti.pngДана 29.01.2021. године одржана је 19. седница Општинског већа Општине Бачки Петровац, са почетком у 14,00 часова, по позиву председника Општинског већа Јасне Шпрох.
Поред Јасне Шпрох седници су присуствовали следећи чланови Општинског већа: Срђан Симић, Срђан Стојановић, Ондреј Бовђиш, Александар Накић и Гавра Говорчин.

Оправдано одсутна: Јана Забунов.
Записник је водила: Кристина Бенка Стојисављевић – секретар Општинског већа Општине Бачки Петровац.
Седницу је отворила Јасна Шпрох, која је све присутне поздравила, након чега је усвојен следећи

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

- Разматрање и усвајање: записника са 16. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац одржане 30.12.2020.;

 

1. Разматрање Одлуке о изменама Статута Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић, те доношење закључка поводом истог;

2. Питања и предлози.

Поводом 1. тачке дневног реда донет је Закључак, којим се прихвата Одлука о изменама Статута Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић и прослеђује се Скупштини Општине Бачки Петровац ради давања сагласности на исту.
Поводом 2. тачке дневног реда, нико од присутних чланова Општинског већа се није јављао за реч.

Након што су обрађене све тачке дневног реда Јасна Шпрох се захвалила присутним на сарадњи и закључила седницу у 14,17 часова.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом Записнику који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac