Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

grb-opstine-vesti.png

Дана 16.09.2020. године одржана је 4. (телефонска) седница Општинског већа Општине Бачки Петровац.
Поред Јасне Шпрох контактирани су следећи чланови Општинског већа: Срђан Симић, Срђан Стојановић, Ондреј Бовђиш, Саша Пећковски, Александар Накић и Гавра Говорчин.
Записник је сачинила Кристина Бенка Стојисављевић, секретар Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седницу је по хитном поступку сазвао председник Општинског већа, тако што је свим члановима Општинског већа електронским путем послат предлог дневног реда са материјалом, ради разматрања, а секретар Општинског већа Општине Бачки Петровац је контактирао чланове Већа који су се изјашњавали поводом тачака дневног реда.

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

1. а) Разматрање нацрта и утврђивање предлога Решења о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа „ПРОГРЕС“ Бачки Петровац Љубомиру Кабићу из Новог Сада;
б) Разматрање нацрта и утврђивање предлога Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „ПРОГРЕС“ Бачки Петровац Татјане Забунов из Бачког Петровца.
2. Подношење Предлога за допуну дневног реда IIIседнице Скупштине Општине Бачки Петровац.

 

Поводом 1. тачке дневног реда донет је Закључак којим се утврђује: предлог Решења о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа „ПРОГРЕС“ Бачки Петровац Љубомиру Кабићу из Новог Сада и предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „ПРОГРЕС“ Бачки Петровац Татјане Забунов из Бачког Петровца.
Поводом 2. тачке дневног реда реда Општинско веће Општине Бачки Петровац је предложило допуну дневног реда III седнице Скупштине Општине Бачки Петровац и поднело председнику Скупштине Општине Бачки Петровац Предлога за допуну дневног реда III седнице Скупштине Општине Бачки Петровац.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом Извештају који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize