Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

 Заменик председника Општине Бачки Петровац Чеман Мирослав је за 21.08.2015. године сазвао 81. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали заменик председника општине Бачки Петровац Мирослав Чеман и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Ђорђо Шарић, Самуел Вало, Гавро Говорчин и Бранислав Кевенски и Павел Жилаји.

 Осим чланова Општинског већа седници су присуствовали: Руководилац Одељења у Општинској управи - Јан Јованкович као и Тарноци Владислав – општински правобранилац, Карол Болдоцки – директор Пословног и иновативног центра Бачки Петровац и Ондреј Бовђиш – директор ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред

 - усвајање записника са 77,78,79 и 80. седнице већа

1. Разматрање и усвајање  Извештаја пословања за 2014.годину и списка станара на дан 15.07.2015 Пословног и иновативног центра Бачки Петровац

2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и финансијског извештаја ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац за период од 01.01.2015. до 30.06.2015.године

3. Разматрање и доношење одлуке поводом Захтева за продужење Уговора о давању на коришћење непокретности без накнаде Удружење челара „Чела“ Бачки Петровац

4. Разматрање и доношење Решења за покривање трошкова продуженог боравка за ученика Ковачев Дејана из Гложана

5. Питања и предлози

Након што су усвојени записници са 77,78,79. и 80. седнице Општинског већа, чланови једногласно нису усвојили Извештај пословања за 2014.годину и списка станара на дан 15.07.2015 Пословног и иновативног центра Бачки Петровац и проследили Скупштини општине Бачки Петровац на даље разматрање и усвајање. Затим је једногласно усвојен Извештај о раду и фианасијски извештај ЈП „Дирекције за иградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац. Поводом треће тачке дневног реда донет је  Закључак да се одбије захтев Удружења челара „Чела“ Бачки Петровац ради поновног закључења уговора о давању на коришћење непокретности, парцелу број 2106/24 која је у јавној својини Општине Бачки Петровац. Након тога једногласно је донето и Решење да се одобре средства за покривање продуженог боравка за ученика Ковачев Дејана из Гложана у висини од 31.750,00 у оквиру Локалног акционог плана за образовање Рома у Општини Бачки Петровац.

 Заменик председника општине Чеман Мирослав је 81. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 21.августа 2015. године у 09,45 ч.