Izveštaj sa LXXXI. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je dana 30. avgusta 2011. godine sazvao LXXXI. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 2. septembar u 17,00 časova. Međutim zbog neodložnih obaveza predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je 2. septembra 2011. godine telefonskim putem odložio sednicu zakazanu za 2. septembar, te je sednicu zakazao za 5. septembar 2011. godine u 19,00 časova.  
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Branislav Cesnak, Karol Boldocki, Ondrej Stupavski, Rastislav Đenđur i Samuel Valo. 

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i direktor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac Miroslav Častven, šef Službe za katastar nepokretnosti Bački Petrovac Milorad Jeličić, Jan Lomianski zamenik predsednika stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac za 2011. godinu, Nebojša Stojisavljević, diplomirani inžinjer saobraćajne struke i Katarina Gažova novinar Hlasa Ljudu.
Na samom početku sednice član Opštinskog veća Ondrej Stupavski je predložio da se kao prva tačka dnevnog reda na ovoj sednici razmatra pitanje poverenja načelnici Opštinske uprave, te je zbog nezadovoljstva zaposlenih u Opštinskoj upravi njenim radom predložio smenu načelnice Opštinske uprave.
 Na početku sednice utvrđen je sledeći dnevni red:
D N E V N I   R E D:

- Usvajanje skraćenog izvoda iz zapisnika sa LXXX. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
1. Razmatranje predloga za smenu načelnice Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
2. Razmatranje nacrta Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o o uspostavljanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Opštine Stará Ľubovňa Slovačka Republika,
3. Razmatranje predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu,
4. Razmatranje nacrta Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,
5. Razmatranje predloga Odluke o učešću Opštine Bački Petrovac u projektu „Nacionalna bezbednost dece u saobraćaju i dečije olimpijske igre“,
6. Razmatranje predloga Rešenja o obrazovanju odbora za organizaciju i sprovođenje tradicionalnog Petrovačkog maratona,
7. Razmatranje predloga Rešenja o regresiranju autobuskih putnih karata učenika srednjih škola i studenata za period od 1. septembra do 31. decembra 2011. godine,
8. Razmatranje predloga Rešenja o odbijanju žalbe Zahorec Marije iz Gložana u predmetu odvođenja atmosferskih padavina sa krova stambene kuće i pomoćnog objekta olucima,
9. Razmatranje predloga Rešenja o odbijanju žalbe Davidović Vere iz Maglića u predmetu utvrđivanja visine obaveze po osnovu naknade zaštitu i unapređenje životne sredine,
10. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
11. Razmatranje predloga za dodelu Nagrade Opštine i Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu,
12. Pitanja i predlozi.

Kao obrazloženje predloga za smenu načelnice Opštinske uprave član Opštinskog veća Ondrej Stupavski je naveo da nije zadovoljan učinkom rada načelnice Opštinskog veće Opštine Bački Petrovac Miline Labat, te da posebno nije zadovoljan radom matičara. Nakon toga Opštinsko veće je većinom glasova sa pet glasova za i dva uzdržana glasa razrešilo od dužnosti načelnicu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Milinu Labatovu.
Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je bez posebne rasprave utvrdilo predlog Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o o uspostavljanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Opštine Stará Ľubovňa Slovačka Republika.
Zatim je zamenik predsednika stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac za 2011. godinu Jan Lomianski u kratkim crtama obrazložio osnovne karakteristike predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac za 2011. godinu. Naveo ja da ovaj novi program treba posmatrati kao logički kontinuitet sa ranije donetim programima. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu je propisano da je krajnji rok za donošenje programa 31. mart, ali da ovaj rok nije bilo moguće ispoštovati, iz razloga što se htelo programom obuhvatiti i razgraničenje države i A.D. „Petrovec“ –a, ali da to na kraju i nije bilo u celosti moguće, jer razgraničenje i dalje nije do kraja sprovedeno. Lomianski Jan je zatim rekao da su se kao glavna sporna pitanja postavila pre svega dužina roka zakupa, jer rok od jedne godine se u iskustvo pokazuje kao neadekvatan i to zbog uređenog i pravilnog plodoreda. Takođe kao pitanja su se pojavila i pitanja namirenja prava prečeg zakupa za vlasnike sistema za navodnjavanje, imaoca uslovnih grla stoke, kao i po mogućstvu donošenja preciznijih i detaljnijih programa za finansijski aspekt programa. Nakon odgovaranja na postavljena pitanja, Opštinsko veće je jednoglasno prihvatilo predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac za 2011. Godinu, te je isti program uputilo Skupštini Opštine na razmatranje i usvajanje.
Konačno Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je nakon relativno kratke rasprave utvrdilo predlog Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac, donelo je Odluku o o učešću Opštine Bački Petrovac u projektu „Nacionalna bezbednost dece u saobraćaju i dečije olimpijske igre“, donelo je Rešenje o obrazovanju odbora za organizaciju i sprovođenje tradicionalnog Petrovačkog maraton, zatim Rešenje o regresiranju autobuskih putnih karata učenika srednjih škola i studenata za period od 1. septembra do 31. decembra 2011. godine, kojim je Opština Bački Petrovac i dalje nastavila da regresira 25% od cene autobuske putne karte učenicima srednjih škola i studentima sa prebivalištem u Opštini Bački Petrovac.
Potom je Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac kao drugostepeni organ u upravnom postupku odbilo žalbe Zahorec Marije iz Gložana i Davidović Vere iz Maglića. Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je Skupštini Opštine Bački Petrovac predložilo da za vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac imenuje Jaroslav Martinko, preduzetnik iz Bačkog Petrovca. Povodom tačke dnevnog reda posvećenih predlogu za dodelu Nagrade Opštine i Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu, predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je obavestio članove Opštinskog veća da je Opštinsko veće kao izvršni organ Opštine Bački Petrovac ovlašćeno da predloži lica za sticanje ovih veoma značajnih priznanja, te je pozvao članove Veća da razmisle o tome da Opštinsko veće utvrdi kandidate za nagradu opštine i posebno javno priznanje. 

Nakon diskusije povodom tačke pitanja i predlozi, predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je zaključio LXXXI. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac 5. septembra 2011. godine u 20,59 časova.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика