Sviatočné prijanie

novorocny-prihovor-predsedu_tn.jpg
Vážení spoluobčania ,
V dnešnej uponáhľanej dobe sme sa nestačili ani na chvíľku pozastaviť a sú tu opäť Vianoce a nový rok. Je to čas sviatočný, radostný , čas plný lásky, porozumenia, pokoja aj mieru, ale aj čas, keď všetci my bilancujeme. Čas, keď hodnotíme ciele, ktoré sme si vytýčili a čo sme z toho dosiahli. Čas, keď si znovu určujeme ciele do budúcna a učíme sa z chýb, ktoré sme urobili.

Rok 2011 bol pre našu obec rušný, poprepletaný chvíľami šťastnými a úspešnými, ale i chvíľami nie tak úspešnými. Určite sa ho každý z nás snažil naplniť tak, ako najlepšie vedel, či už v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej. Nejedny ciele sme zdarne zrealizovali, niektoré iba začali realizovať a boli aj také, pre ktoré sme sa snažili vytvoriť predpoklady na ich skonkretizovanie v budúcnosti.
c_704_330_16777215_00_images_stories_vesti_novorocny-prihovor-predsedu2011.jpg
Vážení spoluobčania ,
V dnešnej uponáhľanej dobe sme sa nestačili ani na chvíľku pozastaviť a sú tu opäť Vianoce a nový rok. Je to čas sviatočný, radostný , čas plný lásky, porozumenia, pokoja aj mieru, ale aj čas, keď všetci my bilancujeme. Čas, keď hodnotíme ciele, ktoré sme si vytýčili a čo sme z toho dosiahli. Čas, keď si znovu určujeme ciele do budúcna a učíme sa z chýb, ktoré sme urobili.

Rok 2011 bol pre našu obec rušný, poprepletaný chvíľami šťastnými a úspešnými, ale i chvíľami nie tak úspešnými. Určite sa ho každý z nás snažil naplniť tak, ako najlepšie vedel, či už v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej. Nejedny ciele sme zdarne zrealizovali, niektoré iba začali realizovať a boli aj také, pre ktoré sme sa snažili vytvoriť predpoklady na ich skonkretizovanie v budúcnosti.

V predošlých rokoch môjho pôsobenia a i naďalej, cieľ mi bol a bude vytvárať podmienky pre lepší život našich občanov, pre úspešnejší rozvoj našej obce, aby sme my a generácie po nás uberali plody nášho úsilia a práce. I napriek tomu, že rok 2011 v značnej miere poznačila ekonomická kríza, ktorá, musím uznať , nás očakáva i v nasledujúcom roku, podarilo sa nám predsa prilákať investorov a priniesť finančné prostriedky, ktoré zabezpečia našej obci a našim občanom nové pracovné miesta a ekonomický rozvoj. Záleží mi na tom, aby sme v dosiahnutých úspechoch pokračovali, spoločne zabezpečovali všestranný pokrok našej obce a starostlivosť o našich občanov.

Nadchádzajúce sviatky spájajú nás v rovnakých očakávaniach a v túžbach po lepšom zajtrajšku a krajšom živote. Preto som hrdý na Vás a na našu obec a s právom môžem povedať, že sme jedna rodina. Trápia nás rovnaké problémy, rovnaké túžby a snažíme sa ich spoločne doriešiť, lebo len dobrá spolupráca a vzájomná úcta je predpoklad úspešného fungovania našej spoločnosti.

Vážení spoluobčania, obdobie sviatkov je výnimočným obdobím. Prajem Vám, aby ste tieto vianočné sviatky strávili spokojne, v láske a porozumení, v kruhu rodiny alebo s ľuďmi, ktorých máte radi. A nech rok, ktorý nás očakáva, všetkým prinesie pokoj, šťastie, zdravie a splní všetky Vaše túžby a želania.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика