Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu
traktor

Са циљем пружања стручне подршке локалним самоуправама, привредним субјектима и удружењима грађана на простору Бачке у области политике руралног развоја, Регионална развојна агенција Бачка 2015.године успоставља нови сектор унутар агенције који ће се бавити промоцијом руралног развоја као свеобухватног приступа територијалном развоју уз уважавање економских, социјалних и еколошких одлика руралних подручја Бачке.

Овај сектор има за циљ да пружи подршку развоју пољопривреде и другим економским активностима у руралним срединама са циљем смањења сиромаштва  и повећања животног стандарда становништва у руралним срединама Бачке.

Активности сектора ће бити усмерене на диверзификацији руралне економије, посебно развоја руралног, еко и етно туризма, малих породичних прерађивачких капацитета, старих заната као и активности на повећању искоришћености капацитета руралних средина у рехабилитационе сврхе (царе фарминг). Сектор ће се бавити и повезивањем различитих туристичких производа из руралних крајева и развој руралних средина као дестинације, а основа за ову активност биће Дестинацијска менаџмент организација Дунав. Организовање и подршка манифестацијама у  циљу промоције производа и актера руралне привреде, те развој регионалног бренда пољопривредних и других производа из руралних крајева.

Сектор ће пратити активности на реализацији Стратегије руралног развоја Републике Србије и Националног програма за рурални развој на територији региона Бачке. Сектор ће давати подршку пољопривредицима у процесу усклађивања националне пољопривредне политике са Заједничком пољопривредном политиком Европске Уније током процеса европских интеграција Србије, те активно учествовање у имплементацији ИПАРД 2 Програма за Србију.

Руководилац сектор је МСц Ивана Пајић која је своје стручно знање у области руралног развоја стекла на мастер студијама на Универзитету у Берлину и Генту.

За све предлоге и пројектне иницијативе у области руралног развоја будите слободни да је контактирате путем емаил адресе: ивана.пајиц@рда-бацка.рс

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА БАЧКА


 
 logo rra

ZAIZBORE2020

vakcina19

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac