Vianočný príhovor predsedu Obce

vianocne

Vážení spoluobčania,
Takým malým, ale krásnym pozastavením sú pre nás Vianoce, čas, kedy sme si bližší ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na bežnu každodennost, na tažkosti, a v našich dedinach sa už 270 rokov stávajú vzácnym prostriedkom spájania rodín a ľudí navzájom.
Veď na Vianoce sa v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity a snažíme sa s nimi podeliť so svojimi blízkymi. Spomíname si aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko. Spomíname si na svojich blízkych, ktorí už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach.

Zahoďit hnev, závisť, faloš a všetko A Hľadať v sebe dobrého človeka, to je pradávne a večné posolstvo Vianoc., Je to výzva aby sme boli k sebe akýsi lepší.. Nie množstvo darčekov, ani ich cena, ale láska, porozumenie a spravodlivost je v našom živote svetlom, ktoré nám ukazuje tú správnu cestu. Zachovajme si posvätnú úctu k sviatkom pokoja, lásky a porozumenia. Bolo by krásne, keby to tak mohlo byť aj v bežnom a každodennom živote. Preto si vážme jeden druhého a zachovajme si slávnostné chvíle z vianočných a novoročných sviatkov po celý rok.
Pri tejto príležitosti vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za vašu prácu v tomto roku. Za prácu vykonanú vo vašich domácnostiach, na vašich pracoviskách, ako aj za prácu v prospech našej obce. za množstvo nápadov a pripomienok, ktorými ste aj Vy prispeli k lepšiemu životu v našej obci, čo svedči že si nedame vziať tradiciu, nádej, budúcnosť a trvalourdzatelny rozvoj nasej spolocnosti.
Dakujuc vam naše dediny su najkrajšie miesta o čom hovoria spoločne skutky, ktore možno vidiet v podnikoch, v spolkoch, združeniach, v inštituciach, na našich uliciach, a stojí za to bojovať. Preto, milí Petrovcania, Kulpincania, Hlož, Maglićania, všetkým vám úprimne ďakujem za pomoc, solidaritu, dôveru a vytrvalosť.
Vo svojom osobnom mene a v mene svojich spolupracovikov Všetkym vám Želám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, a štastlivy Novy 2016-ty rok, pevného zdravia, ľudského porozumenia, rodinneho pokoju, zvládnutého úspechu, nezištnej lásky, a aby sa vám splnili Vaše sny a priania, počas vianočných sviatkov a celého nasledujúceho roku.

 

Na stromčeku sviečka svieti,
pokoj, šťastie nech k Vám letí.
A keď rozžiaria sa Vaše tváre,
by hojnosti ste mali stále.
Nový rok nech pomaličky
vsunie šťastie do kapsičky,
aby nespravili ste chybný krok,
pre celučičký ďalší rok.
Radostné prežitie vianočných sviatkov
a veľa šťastia, zdravia v novom roku
Nech pocit šťastia, radosti
sa v dušiach vašich rozhostí,
keď Štedrý deň k vám zavíta.
Nech láska v srdciach ukrytá
sa mocným prúdom vyroní,
keď zvonček sladko zazvoní.
Krásne Vianoce Vám chcem priať,
aby človek človeka vždy mal rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby nový rok za to stál.
Radostné a pokojné prežitie sviatkov Vám želá
predseda Obce Báčsky Petrovec
Pavel Marčok.

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика