Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Centar za socijalni rad

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je realizovao dodelu jednokratne pomoći materijalno ugroženim porodicama tokom decembra.  Cilјne grupe korisnika su porodice sa malom decom, staračka samačka domaćinstva bez porodične podrške,  jednočlane porodice kojima je utvrđena radna nesposobnost usled bolesti, a nemaju podrške od strane nekog drugog člana domaćinstva, porodice koje su ostvarile subvenciju naknade za komunalne usluge po osnovu najniže penzije.

Čítať ďalej: Pomoć i podrška socijalno ugroženim porodicama za prevazilaženje zimskog perioda

Čítať ďalej: Stredisko  pre sociálnu  prácu  aktívny účastník na konferencii Prezentácia dobrej praxe:...

Na výzvu Pokrajinského  ústavu pre  sociálnu ochranu dňa 12.12.2019 v hoteli Sheraton v Novom Sade  Stredisko pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec prezentovalo svoje  aktivity a prácu na konferencii Prezentácia dobrej praxe: informovanie občanov/občianok o právach a službách v systéme sociálnej ochrany.

Čítať ďalej: Stredisko pre sociálnu prácu aktívny účastník na konferencii Prezentácia dobrej praxe:...

Čítať ďalej: Usporiadaný okrúhly stôl  na tému Procedúry a konania rôznych sektorov  v lokálnom spoločenstve...

Dňa 29.11.2019 v malej  sieni obce Báčsky Petrovec sa konal okrúhly stôl pod názvom Procedúry a konania rôznych sektorov  v lokálnom spoločenstve  vzhľadom  na  problematiku násilia v  rodine a násilia  medzi rovesníkmi, ktorý je súčasťou väčšieho projektu  pod  názvom  Rozvíjanie a  zlepšenie  služieb  manželskej  a  rodinnej poradne Rodinka, ktorý  podporila  Obec Báčsky Petrovec a Pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť.

Čítať ďalej: Usporiadaný okrúhly stôl na tému Procedúry a konania rôznych sektorov v lokálnom spoločenstve...

Čítať ďalej: Mesiac úcty k starším prostredníctvom  edukácie Pozitívne, aktívne a zdravé  starnutie

Dňa 29.10.2019 v miestnostiach  Spolku petrovských žien Stredisko pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec v spolupráci s ním zaznamenalo mesiac úcty k starším prostredníctvom edukačno-informačnej prezentácie na tému  Pozitívne, aktívne a zdravé  starnutie,  s cieľom  poukázať na to, že starnutie ako  životný proces jednotlivca môže byť aktívnejší a zdravší, realizovaný na rôzne spôsoby, ako sú fyzická aktivita, pravidelná a zdravá výživa, preventívne lekárske prehliadky, bohatý sociálny život, pestovanie osobných priateľstiev, venovanie sa koníčkom a pod.

Čítať ďalej: Mesiac úcty k starším prostredníctvom edukácie Pozitívne, aktívne a zdravé starnutie

Čítať ďalej: Účasť Obce Báčsky Petrovec na veľtrhu   J=DNAKI v Belehrade

Počas Medzinárodného belehradského veľtrhu kníh jedna  z inovačných a afirmatívnych aktivít Ministerstva  pre prácu, zamestnávanie, bojovnícke a sociálne otázky je veľtrh  J=DNAKI,  ktorý  má za cieľ na jedinečný spôsob, na jednom mieste a pod istým  heslom   predstaviť  výsledky a príklady dobrej praxe založenej na prístupe tomu, že sú všetky občania  rovnakí. Na pozvanie  Biljany  Baroševićová, námestníčky  ministra -  Sektora pre ochranu osôb s invaliditou, Obec Báčsky Petrovec dňa 24.10.2019 na veľtrhu  J=DNAKI prezentovala sektor sociálnej ochrany vo svojom spoločenstve.

Čítať ďalej: Účasť Obce Báčsky Petrovec na veľtrhu J=DNAKI v Belehrade

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Podkategórie